Burse de studiu pentru studenți în cadrul programului Erasmus+ Țări Partenere – KA107

erasmusBiroul Erasmus+ din cadrul Departamentului de Relaţii Internaționale anunţă concursul de selecţie pentru mobilităţi de studiu pentru programul Erasmus+ Țări Partenere – KA107 destinat studenților. Erasmus+ Țări Partenere – KA107 este un program lansat de Uniunea Europeană în anul 2015 în cadrul căruia universitățile care dețin Carta Universitară Erasmus+ pot accesa fonduri europene pentru a derula mobilități de studiu/plasament pentru studenți, mobilități de predare și mobilități de formare cu universități partenere din spațiul extra-european.

Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș a aplicat și a câștigat în cadrul Apelului Erasmus+ Țări Partenere – KA107 pe 2017 două astfel de proiecte, unul cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”din  Chișinău, Republica Moldova, și unul cu Universitate Medicală de  Stat din Tbilisi, Georgia.

Mobilitatea presupune un stagiu de studiu de aproximativ 5 luni  la una dintre instituţiile cu care universitatea noastră are încheiat un acord bilateral în cadrul acestui nou proiect.

Instituții partenere:

 1. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”din  Chișinău, Republica Moldova–  2 mobilități
 2. Universitatea Medicală de  Stat din Tbilisi, Georgia– 2 mobilități

Finanțarea mobilității va cuprinde costuri de subzistență pentru perioada efectivă de mobilitate,  precum și decontarea cheltuielilor de călătorie (o parte din fonduri Erasmus, completate cu fonduri proprii UMF).

Grant:

 1. Republica Moldova: 650 euro/lună subzistența + 180 Euro transport (fonduri Erasmus)
 2. Georgia:  650 Euro/lună subzistența și 275 euro transport (fonduri Erasmus)

Depunerea dosarelor

Dosarele se depun în perioada 12.02 – 02.03.2018 la Departamentul de Relaţii Internaţionale.

Dosarele trebuie să conţină:

 • Fişa de înscriere la concursul de selecţie pentru burse de studiu  Erasmus +
 • Anexe justificative la fișa de înscriere (copii ale rezumatelor lucrărilor științifice comunicate în cadrul unor congrese şi ale diplomelor de participare la aceste congrese*, adeverință de la Decanat atestând calitatea de preparator/demonstrator dacă este cazul)
 • Curriculum Vitae în limba română
 • Scrisoare de motivaţie cu precizarea  opţiunilor
 • Adeverinţă de la Decanat cu mediile anilor universitari încheiaţi
 • Copie după cartea de identitate

Fișa de înscriere este disponibilă pe Site-ul Relaţii Internaţionale: – https://www.umftgm.ro/relatii-internationale/erasmus/outgoing-students/documents.html.

Criterii de eligibilitate:

 • studenţi români/străini înmatriculaţi în anul universitar 2015-2016 în anii:
  • Medicină anii III-IV pentru Republica Moldova și Georgia
  • Farmacie anii I-III pentru Republica Moldova
  • Medicină Dentară anii III-IV pentru Republica Moldova
 • studenţi care au toate examenele promovate în anii universitari încheiați

Data exactă şi locul în care se va desfăşura concursul de selecţie se vor anunţa ulterior.

Pentru detalii şi nelămuriri ne puteţi contacta la adresa de e-mail rel_int@umftgm.ro sau la nr. de telefon 0265-215.551 int. 235.

*În cazul manifestărilor ştiinţifice Marisiensis şi TDK se acceptă adeverință eliberată și semnată de reprezentanții legali ai ligilor studențești din universitate, împreună cu rezumatul lucrării, pentru acele rezumate care au fost acceptate la congresele studențești în cauză şi care se vor desfășura la o dată  ulterioară perioadei de înscrierela concursul de selecție pentru burse Erasmus+.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram