Precizări privind învățământul online și examinările la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș

Situația epidemiologică actuală determinată de pandemia cu COVID-19 a pus sistemul universitar la nivel național și implicit Universitatea noastră în fața unor probleme de a căror rezolvare depinde finalizarea acestui an universitar. Învățământul online, implementat în Universitate ne arată că, deși pe termen scurt este o soluție, el are limitele și vulnerabilitățile lui, urmând ca pe viitor să se constituie într-un instrument de învățământ în continuare necesar dar complementar celui clasic.

Fiecare dintre noi, profesori sau studenți, am putut vedea, în aceste săptămâni de aplicare, că eficiența lui depinde nu doar de infrastructura existentă, dar și de capacitatea fiecăruia de implicare și de acceptare a acestor metode, variabilă la nivel individual. Cu toate acestea, vom face tot ceea ce este necesar ca procesul de transmitere a cunoștințelor pe această cale să continue, monitorizându-l atent și făcând ajustările necesare pe parcurs.

Pe de altă parte, orice activitate de predare trebuie să fie urmată în mod firesc de o activitate de evaluare/examinare a studenților. Și dacă predarea are o componentă variabilă mai largă, cea de examinare implică mult mai multă responsabilitate, de ambele părți: examinator și student.

Preocuparea studenților și a cadrelor didactice pentru definirea modului cel mai potrivit privind examinarea studenților după parcurgerea modulelor de învățământ online, precum și nevoia de a da un răspuns clar la aceste preocupări a fost subiectul unor discuții multiple desfășurate pe parcursul ultimelor două săptămâni, în structurile administrative și în afara lor. S-a discutat cu reprezentanții studenților, cu absolvenți și cu cadre didactice cu experiență internațională diferite scenarii posibile care să rezolve această problemă a examinărilor în mod legal și echitabil.

Ipotezele aduse în discuție au fost:

  • Realizarea unui examen online la sfârșit de modul – toți cei consultați au concluzionat că un asemenea examen, în condițiile în care se dă dintr-o altă locație decât Universitatea, nu poate asigura garanția unui examen corect, riguros, desfășurat în condiții de onestitate academică absolută necesară oricărui examen.
  • Realizarea unui examen online care să se finalizeze doar cu un calificativ de tip Admis/Respins – imposibil, având în vedere faptul că în catalog trebuie trecută o notă în dreptul fiecărei discipline de studii.
  • Realizarea unui examen oral individual sub formă de videoconferință – soluție consumatoare de timp și de resurse imposibil de asigurat în acest moment.   
  • Realizarea unui examen sumativ, desfășurat on site, care să includă disciplinele predate în acest semestru, în perioada în care acest lucru  va fi posibil.

Importanța unui examen corect are și o componentă administrativă extrem de importantă: clasificarea studenților la categoria buget/taxă și ulterior acordarea burselor se face în raport cu rezultatele examenelor pe parcursul întregului an universitar. O clasificare care ar fi luat în calcul notele obținute prin examinare online ar fi fost, cu siguranță, contestată sau măcar discutabilă, iar o clasificare făcută doar în baza notelor obținute în sesiunea de iarnă nu ar fi respectat integral prevederile contractului de studii.

Preocuparea conducerii Universității a fost de a găsi soluția cea mai corectă, în condițiile actuale, care să asigure nu doar o examinare obiectivă, ci și o clasificare ulterioară corectă a studenților, exclusiv pe baza performanței reale a acestora.

Propunerea făcută Senatului Universității, adoptată cu largă majoritate (peste 75% dintre membrii Senatului, cadre didactice și studenți) a fost aceea a unui examen sumativ, desfășurat on site în perioada iulie-septembrie, în funcție evoluția situației epidemiologice, care să includă întrebări/subiecte din disciplinele studiate în acest semestru. Punctajele pe fiecare disciplină obținute la acest examen sumativ vor reprezenta parte a notei finale, care va fi completată cu evaluarea celorlalte activități desfășurate în timpul semestrului, în funcție de decizia fiecărei discipline și de celelalte reglementări interne existente.

Considerăm că această soluție, unica posibilă în prezent, va asigura o examinare unitară, obiectivă și echitabilă prin prisma clasificării ulterioare a studenților. Mai mult, timpul de pregătire va fi unul mai compact, iar abordarea va fi făcută echilibrat, astfel încât studenții să beneficieze de o evaluare pozitivă.

Acest mod de evaluare se practică în numeroase sisteme academice internaționale. Experiența acestui examen sumativ va sta la bază modificării pe termen lung a modului de examinare a studenților în cadrul unui sistem modular  de predare, care, însă, în condiții normale de activitate, va avea doar 3 discipline. Detaliile și ajustările necesare vor fi realizate în raport și cu experiența căpătată în urma acestui examen.

Înțelegem preocuparea studenților și a cadrelor didactice legate de aceste schimbări impuse de situația actuală și îi asigurăm pe toți că ne dorim o soluție corectă, aplicabilă nuanțat la fiecare facultate din interiorul Universității.

Decanii fiecărei facultăți vor avea în cursul săptămânii viitoare intervenții televizate la UMFSTv Live pentru a detalia aceste măsuri. Orice sugestii din partea studenților și a cadrelor didactice făcute în cadrul deciziilor luate sunt binevenite.

Conducerea Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram