Susține Asociația Medica Marisiensis prin redirecţionarea a 3,5% din impozitul pe venit

Asociația Medica Marisiensis vă invită să redirecționați 3,5% din impozitul pe veniturile din 2021 pentru a susține excelența în educație și proiectele sociale și umanitare inițiate de Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Asociația Medica Marisiensis a fost fondată de UMFST G.E. Palade cu scopul de a crea, de a încuraja și de a menține excelența în educație, de a contribui la realizarea și consolidarea relațiilor dintre absolvenții Universității, de a contribui la pregătirea profesionala continuă, de a se implica în activități de promovare a spiritului antreprenorial și a incluziunii sociale, precum și stabilirea de legături interdisciplinare între domeniile fundamentale de studii.

Obiectivele Asociației Medica Marisiensis sunt:

  • derularea de proiecte și activități sociale și umanitare, în scopuri caritabile
  • dezvoltarea de proiecte și activități de cercetare
  • atragerea de fonduri, prin proiecte naționale și internaționale, în vederea acordării de burse studenților, cadrelor didactice și tinerilor cercetători cu rezultate deosebite în activitate
  • dezvoltarea relațiilor cu absolvenții universității și crearea unei comunități solide ALUMNI
  • organizarea de evenimente culturale, științifice, artistice și sportive pentru a cultiva și dezvolta sentimentul apartenenței la Comunitatea Academică UMFST
  • realizarea incluziunii sociale a membrilor comunității academice
  • formarea de formatori în domeniile de studii organizate de UMFST
  • implicarea în organizarea de conferințe, congrese, simpozioane, workshop-uri și seminarii
  • publicarea de materiale informative, educative și didactice
  • stimularea spiritului antreprenorial

Descarcă formularul PDF și completează-l de mână sau electronic, cu majuscule, la secțiunile:

I. Date de identificare contribuabil
II. 2. Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani (dacă doriți ca decizia de redirecţionare să rămână valabilă și pentru anul următor)
Semnătură contribuabil olografă / Semnătură electronică autorizată ANAF (la finalul formularului)

Formularul 230 se poate depune:

În format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Online, prin serviciul Spațiul privat virtual pe pfinternet.anaf.ro.

Online, semnat electronic cu certificatul digital calificat, prin portalul decl.anaf.mfinante.gov.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram