Admitere sesiunea septembrie 2019. Zeci de locuri bugetate la programul de studii Ingineria Sistemelor Electroenergetice

ISE1Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș organizează, în sesiunea septembrie 2019, admitere la programul de studii universitare de licență Ingineria Sistemelor Electroenergetice, domeniul Inginerie Energetică.

Structura programului de studii Ingineria Sistemelor Electroenergetice este direct legată de evoluţia cunoaşterii în domeniul Ingineriei Energetice care asigură resurse teoretice şi instrumente practice eficiente de studiu și analiză a proceselor de producere, transport, distribuție și utilizare a energiei.

Misiunea programului  este de formare a competențelor care să permită absolvenților  abordarea și managementul  problemelor de proiectare, exploatare și conducere  avansată a echipamentelor și tehnologiilor avansate din domeniul energiei.

Perspectivele oferite absolvenților corespund interesului major și preocupărilor agenților economici pentru specialişti cu pregătire şi expertiză înalt calificată în domeniul energetic, manifestate  şi  susţinute  favorabil de conjunctura economică actuală:

  • Companii de producere a energiei electrice din surse clasice și regenerabile
  • Dispecerate energetice
  • Companii de transport şi distribuţie a energiei electrice
  • Agenții de reglementare in domeniul energiei
  • Companii de producere, promovare şi comercializarea a echipamentelor electrice, electronice și automatizări industriale
  • Companii de servicii in monitorizarea consumurilor de energie și management
  • Firme de proiectare, execuție și exploatare a rețelelor electrice de joasă tensiune
  • Firme specializate în încălzire, ventilație, aer condiționat (HVAC, clădiri și case inteligente.

Pentru anul universitar 2019-2020, UMFST alocă pentru programul de studii de licență Ingineria Sistemelor Electroenergetice un număr de  35 de locuri bugetate, învățământ cu frecvență, cu durata de 4 ani  (8 semestre), 240 ECTS.

Înscrieri online: 9-11  septembrie 2019

E-mail: decanat.inginerie@umfst.ro

Telefon: 0265-233.212

Detalii aici.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram