Anunț pentru absolvenții studiilor de licență. Înscrieri la modulul psihopedagogic, nivel I comasat

MarisiensisUniversitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș anunță absolvenții studiilor de licență că începând cu data de 1 octombrie 2018 se vor face înscrieri la cursurile Modulului psihopedagogic, nivel I, în regim postuniversitar comasat, în cadrul Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic din cadrul UMF Tîrgu Mureș.

La acest curs se pot înscrie absolvenți de studii universitare cu diplomă de licență la următoarele programe sau specializări universitare: Medicină, Farmacie, Medicină dentară, Nutriție și dietetică, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Asistență medicală generală, Cosmetică medicală, Educație fizică și sportivă, Kinetoterapie și motricitate specială, Sport și performanță motrică.

Acte necesare la înscriere: cerere-tip de înscriere, care se va completa la data depunerii dosarului (se obține de la secretariatul departamentului); original și copie după diploma de licență; adeverință de absolvire cu examen de licență promovat – pentru absolvenții din anul 2018; original și copie carte de identitate; original și copie certificat de naștere; original și copie certificat de căsătorie (dacă este schimbat numele); dovada achitării taxei, eliberată de casieria UMF (minimum 500 lei, rata 1); dosar plic.

Condiții administrative: taxa anuală 1.500 lei, achitabilă în trei rate egale.

Afișarea cursanților înmatriculați: 22 octombrie 2018. Durata studiilor: pe parcursul semestrului I, anul universitar 2018-2019.

Important de știut este că absolvenții Nivelului I se vor putea înscrie la cursurile comasate, Nivel II, în luna februarie 2019. Detalii vor fi postate la adresa web https://www.umftgm.ro/universitate/dppd.html.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram