Anunț pentru candidații la Medicină Militară

Institutul Medico-Militar a publicat pe site-ul propriu următorul anunț cu privire la admiterea 2020 la Medicină Militară.

În atenţia candidaţilor la Institutul Medico-Militar, Catedra de Pregătire şi Perfecţionare Medico-Militară Bucureşti şi Secţia de Pregătire Medico-Militară Târgu Mureş.

– Probă scrisă de Limba engleză, pentru Admiterea 2020, se va desfășura în data de 16.07.2020, ora 8.00, la sediul Institutului Medico-Militar din București, str. Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sect. 1. Sunt declarați ADMIȘI candidații care obțin la examenul de Limba engleză cel puțin nota 6.00. Nota obținută la acestă probă nu se ia în considerare la calculul mediei de admitere.

– Probele specifice domeniilor „Medicină generală”, „Medicină dentară”, „Farmacie”, pentru candidaţii Institutului Medico-Militar, se vor susţine în data de 26.07.2020, la instituţiile de învăţământ organizatoare, conform metodologiilor celor două universităţi partenere.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram