Cadre didactice UMFST G.E. Palade Târgu Mureș, premiate la Expoziția Internațională a Inovării și Transferului Tehnologic de la Chișinău

În perioada 19-21 septembrie 2023, s-a desfășurat la Chișinău cea de-a doua ediție a Expoziției internaționale pentru inovare și transfer tehnologic ”EXCELLENT IDEA” organizată de Academia de Științe a Moldovei, Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM),  Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic al ASEM.

Expoziția-concurs a inclus secțiuni dedicate prezentării, sub formă de postere, a principalelor rezultate ale cercetării științifice publicate sub formă de articole în jurnale de specialitate, cărți, proiecte de cercetare finanțate, brevete de invenții, inovații.

UMFST G.E. Palade Târgu Mureș a fost reprezentată la secțiunea „articole publicate ISI – Web of Science” cu articole publicate de către cadre didactice din cadrul Facultății de Economie și Drept, Departamentul Științe economice – ED1, și doctoranzi și/sau doctori în domeniul Inginerie și management, obținând următoarele rezultate:

Diploma of Golden Medal pentru articolul ”Babymoon tourism between emotional well-being service for medical tourism and niche tourism. Development and awareness on Romanian educated women” (Turismul de tip ”babymoon” între serviciu de bunăstare emoțională pentru turismul medical și turismul de nișă. Dezvoltare și conștientizare în rândul femeilor educate din România) publicat in jurnalul Tourism Management (Elsevier), cu factor de impact = 12,7 autori: Manuela Rozalia GABOR și Flavia Dana OLTEAN.

Diploma of Golden Medal pentru articolul   ”Wine Tourism—A Sustainable Management Tool for Rural Development and Vineyards: Cross-Cultural Analysis of the Consumer Profile from Romania and Moldova” (”Turismul pentru degustare de vin – instrument pentru un management sustenabil pentru dezvoltare rurală și podgorii: analiză inter-culturală a profilului consumatorului din România și Republica Moldova) publicat in jurnalul Agriculture -Basel, cu factor de impact = 3,6 autori: Flavia Dana OLTEAN și Manuela Rozalia GABOR.

Diploma of Golden Medal pentru articolul   ”The transition journey of EU vs. NON-EU countries for waste management” (Evoluția tranziției pentru gestionarea deșeurilor: analiză comparative țări UE versus țări non-UE) publicat in jurnalul Environmental Science and Pollution Research (Springer) cu factor de impact = 5,8 autori: Manuela Rozalia GABOR, Argeime LOPEZ MALEST, Mirela Clementina PANAIT.

Diploma of Golden Medal pentru articolul   ”Do Innovation Metrics Reflect Sustainable Policy Making in Europe? A Comparative Study Case on the Carpathian and Alpine Mountain Regions (Reflectă indicatorii de inovare elaborarea de politici durabile în Europa?
Un studiu comparativ pentru regiunile munților Carpați și Alpi) publicat in jurnalul Mathematics cu factor de impact = 2,4 autori: Andrei COCA, Manuela Rozalia GABOR, Irina SUSANU.

Diploma of Silver Medal pentru articolul  ”An Innovative Tool to Measure Employee Performance through Customer Satisfaction: Pilot Research Using eWOM, VR, and AR Technologies (Instrument inovator pentru măsurarea performanței angajaților pornind de la  satisfacția clienților: cercetare pilot folosind tehnologii EWOM, VR și AR) publicat in jurnalul Electronics cu factor de impact = 2,9 autori: David Ioan LEGMAN, Manuela Rozalia GABOR, Mihaela KARDOS.

Doctoranzii drd. Andrei COCA, drd. Argeime LOPEZ MALEST și dr. David Ioan LEGMAN au publicat rezultatele cercetărilor doctorale sub coordonarea prof. univ. dr. abil. Manuela Rozalia GABOR, în domeniul de doctorat Inginerie și management.

Prof. univ. dr. abil. Manuela Rozalia GABOR

Facultatea de Economie și Drept

Departamentul Științe Economice ED1

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram