Cercetare privind condițiile de studiu şi de viață ale studenţilor din România

Ministerul Educației şi Cercetării şi Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior implementează, în perioada noiembrie 2020 – ianuarie 2021, o cercetare amplă privind condițiile de studiu şi de viață ale studenţilor din România, prin intermediul a două instrumente de lucru: Chestionarul Național al Studenţilor şi EUROSTUDENT.

Chestionarul Național al Studenţilor este un studiu național realizat în premieră asupra gradului de satisfacție a studenților privind calitatea învățământului superior. Acest demers răspunde nevoii de susținere sistemică a creșterii calității în învățământul superior, prin integrarea perspectivelor studenților față de calitatea diverselor componente educaționale.

EUROSTUDENT este un proiect de studiu științific transnațional. Obiectivul său principal este de a colecta date despre condițiile sociale și economice ale studenților din Europa. În aproximativ 30 de țări, studenții sunt întrebați despre condițiile lor de viață şi studiu, bugetul de timp, ocuparea forței de muncă, veniturile și cheltuielile, dar și mobilitățile internaționale.

Pentru ambele chestionare răspunsurile vor fi analizate în scopuri științifice și statistice. Rezultatele vor fi publicate în așa fel încât să nu fie posibilă corelarea între participanții la sondaj și răspunsurile lor individuale. Chestionarele se completează prin accesarea link-ului individualizat, transmis prin intermediul invitației de participare la studiu. În momentul completării chestionarului, răspunsurile sunt salvate într-o bază de date localizată pe serverul central al UEFISCDI. Pentru asigurarea anonimității respondentului și a informațiilor furnizate de către acesta prin completarea chestionarului, datele de contact furnizate vor fi salvate și utilizate separat de răspunsurile la chestionar. Echipa de cercetare va utiliza datele de contact ale studentului (adresa de e-mail) pentru transmiterea automată a invitațiilor de participare la studiu.

Astfel, studenții Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș sunt invitați, începând cu data de 24 noiembrie 2020, să completeze Chestionarul Național Studențesc – EUROSTUDENT VII.

Chestionarul poate fi accesat pe: https://chestionar-studenti.ro/.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram