Comunicat privind activitatea de testare COVID-19 la UMFST Târgu Mureș

Ca urmare a numeroaselor solicitări venite din partea presei, privitoare la furnizarea de informații legate de activitatea de testare COVID-19 la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, precizăm următoarele:

  1. Universitatea s-a implicat cu maximă celeritate în diagnosticul COVID-19, punând la dispoziția sistemului sanitar public întreaga sa infrastructura de diagnostic din cadrul Centrului de Cercetări Avansate Medico-Farmaceutice. Prin parteneriatele încheiate cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, cu Spitalul Clinic Județean Mureș și cu Direcția de Sănătate Publică Mureș, Centrul de diagnostic s-a reorganizat astfel încât a devenit capabil să asigure un diagnostic rapid și corect.
  2. Adaptarea Centrului la această activitate a necesitat un efort semnificativ, care a impus nu doar simpla punere la dispoziție a echipamentelor existente, dar și luarea măsurilor extrem de stricte de asigurare a circuitelor funcționale necesare, de siguranță a personalului medical, de aprovizionare și de asigurare a conformității cu normele legale în vigoare și de obținere a tuturor aprobărilor necesare. Echipamentele utilizate au necesitat calibrări în funcție de kiturile utilizate pentru aceste determinări.
  3. Personalul medical care lucrează în Centrul de diagnostic aparține atât Universității, cât și spitalelor menționate mai sus, într-un efort comun. Resursa umană necesară este una înalt calificată, având în vedere tehnologiile folosite.
  4. Procedurile de lucru existente permit realizarea de teste exclusiv în circuit închis. Centrul de cercetări nu efectuează teste direct pentru populație, ci răspunde doar solicitărilor făcute prin autoritatea sanitară competentă: Direcția de Sănătate Publică.
  5. Prin măsurile luate s-a asigurat executarea rapidă a tuturor testelor solicitate, dar și evitarea oricăror presiuni de realizare de examinări din mediul extern, din afara sistemului. În acest moment, sunt prelucrate integral testele tuturor bolnavilor sau suspecților, așa cum sunt aceștia definiți de legislația în vigoare. O eventuală creștere a numărului de testări, în viitor, depinde exclusiv de nevoile de diagnostic reglementate la nivel național.
  6. Eforturile personalului care lucrează în Centru, implicarea acestuia și a autorităților locale au făcut ca, până în prezent, să nu apară nicio sincopă în ce privește activitatea de testare.
  7. Rapiditatea eliberării rezultatelor a permis luarea rapidă a deciziilor referitoare la suspecții COVID-19, precum și la atitudinea terapeutică corectă privitoare la pacienții confirmați pozitiv.
  8. Toate informațiile legate de identitatea pacienților au o circulație strict reglementată, singurul beneficiar al acestora fiind Direcția de Sănătate Publică. Universitatea nu este în măsură să ofere informații interne privitoare la activitățile specifice, decât organelor abilitate.
  9. Dorim să reiterăm faptul că, în momentul de față, toate probele transmise Universității în vederea identificării COVID-19 sunt finalizate. Nu există nicio probă în așteptare.

Universitatea a înțeles prin aceste demersuri să își onoreze responsabilitatea socială asumată și va face toate eforturile și în viitor să contribuie cu profesionalism la acțiunea comună de luptă împotriva actualei pandemii.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram