Consultare publică pe tema educației digitale

Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană a informat asupra faptului că în data de 18 iunie 2020, Comisia Europeană (COM) a lansat o consultare publică la nivelul Uniunii Europene pentru a se asigura că viitorul Plan de acțiune pentru educația digitală va reflecta experiența dobândită în domeniul educației și formării profesionale de către statele membre pe durata crizei generate de COVID-19.

Din cauza pandemiei, majoritatea școlilor și instituțiilor de învățământ superior au suspendat organizarea cursurilor față în față, având loc trecerea la învățarea online și la distanță. În această perioadă, tehnologiile digitale au fost utilizate la o scară largă, fără precedent.

Consultarea publică urmărește să colecteze opiniile cetățenilor, instituțiilor și organizațiilor din sectoarele public și privat care doresc să își comunice punctele de vedere și experiențele dobândite în urma acestei crize, precum și viziunea despre educația digitală în Europa. Procesul va fi completat cu o serie de evenimente de informare online desfășurate pe durata verii, prin care să se colecteze și alte opinii despre educația digitală și experiența acumulată în urma crizei de COVID-19.

Consultarea se va desfășura până la data de 4 septembrie 2020, chestionarul putând fi accesat la următoarea adresă: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12453-Digital-Education-Action-Plan/public-consultation.

Este încurajată, în special, participarea cursanților, personalului didactic, părinților și reprezentanților instituțiilor de educație și formare profesională. De asemenea, sunt așteptate contribuțiile organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale.

La finalul acestui exercițiu, COM va putea să formuleze concluzii relevante pe baza punctelor de vedere exprimate, care vor sta la baza propunerilor pentru revizuirea Planului de acțiune, a cărui importanță este considerată esențială în perioada de redresare de după COVID-19.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram