Cursuri postuniversitare în domeniul Științe și Tehnologie la UMFST

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, prin Departamentul de Formare Profesională Continuă (D.F.P.C), organizează cursuri postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul Științe și Tehnologie, pentru absolvenţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă.

Cursurile sunt acreditate de ministerul de resort și vin să sprijine nevoia de perfecționare continuă, de aprofundare și actualizare a cunoștințelor specifice domeniilor de pregătire conform ofertei:

Detalii: https://www.umfst.ro/departamentul-de-formare-profesionala-continua-dfpc/oferta-educationala/domeniul-stiinte-si-tehnologie.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram