Felvételi 2016

Az egyetemi felvételi gyors léptekkel közeledik, ugyanis a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) összes képzésére a vizsga 2016. július 25.-re van kitűzve. Az intézményünk saját szabályzata alapján hirdet felvételit az összes akkreditált/működési engedéllyel rendelkező szakra az orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti karokon.  Az iratkozás módja, a határidőnapló és a vizsga helyszíne időben közölve lesz az egyetem honlapján.

Ebben az évben a júliusi felvételi időszakra jelentkezők egyetlen szakot választhatnak. A diákok rangosorolása során 90%-ot fog latba nyomni a felvételéi teszten elért eredmény és 10%-ot az érettségi jegy. Az orvosi és fogorvosi képzésre jelentkezők biológiából és szerves kémiából vizsgázhatnak.

Biológiából a szakirodalmat a  Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához – magyar nyelvű kiadás, University Press Kiadó, 2014 , illetve az Anatomie şi Fiziologie umană pentru admitere la facultăţile de medicină – Barron’s – román nyelvű kiadás, University Press Kiadó, 2014 képezi. Továbbá Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához című tankönyvhöz  és Precizări legate de terminologia folosită în manualul de Anatomie şi Fiziologie pentru admitere la facultăţile de medicină nevet viselő függelékek is javasoltak. Két fejezet, a hetedik (Csontrendszer) és a kilencedik (izomrendszer) nem képezi a felvételi tárgyát.

 

A felvételi teszt 100 kérdésből áll 4 lehetséges válasszal:

  • 25 kérdés a tankönyv végén megtalálható kérdésgyűjteményből lesz kiválasztva. Kivételt képez a hetedik és kilencedik fejezet. Továbbá a válaszok sorrendje eltérő lehet a könyvben feltűntettétől.
  • 75 kérdés első látású lesz, amelyet a viszgabizottság a tankönyv egészéből (kivétel a hetedik és kilencedik fejezet) állít össze. A kérdéseknek 1 vagy 2 helyes válasza lehet. Nem kerülnek megjelőlésre a helyes válaszok száma. Továbbá helyes  válkaszoknak azok tekinthetőek amelyet a tankönyv is anadmitere 2016 hunak tekint.

A szerves kémia szakirodalmát a Szerves kémia – felvételi tesztek az orvos-gyógyszerészeti képzésre, University Press Kiadó, 2014 címet viselő könyv I, III, IV és V fejezetei és a következőkben megnevezett további kiadványok képezik.

A felvételi teszt 100 kérdésből áll:

  • 50 kérdés a szerves kémiából a fent megnevezett könyvből, amely a MOGYE könyvesboltjában vásárolhatű meg. Az 5 válasz sorrendje eltérhet a könyvben megtalálhatótól.
  • 50 első látású kérdés, amelyet a vizsgabizottság az orvosi és fogorvosi képzésekre előirányzott szerves kémia szakirodalomból állít össze.

A táplálkozástan és dietetika, fogtechnika, valamint orvosi kozmetika, kozmetikai termékek technológiája szakokra jelentkezők biológiából vizsgázhatnak. A szakirodalom számukra 5 fejezetet foglal magába a fent nevezett Barron’s kiadvány valamelyik nyelvű változatából: 15., 17., 18., 20. és 23 fejezetek.

A felvételi teszt 50 kérdésből áll:

  • 40 kérdés a fent nevezett fejezetek végéről. A 4 válasz sorrendje eltérhet a könyvben szereplőtől.
  • 10 első látású kérdés, amelyet a vizsgabizottság állít össze a fent nevezett öt fejezet tananyagából.

A jelentkezők rangsorolása csökkenő jegy alapján történik a következő metodológia alapján: 70%-et tesz ki a teszt eredménye, 30%-ot az érettségi átlaga-

Az egyetem által szervezett hely felkészítők lejártak, viszont a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség a hagyományoknak megfelelően idén is próbafelvételit fog szervezni Marosvásárhelyen. További információkért kövessék a diákszövetség honlapját.

Sok sikert kívánunk minden Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemre felvételiző diákoknak!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram