Înscrieri la programul postuniversitar Noi tehnici de predare și evaluare în disciplinele medico-farmaceutice

Centrul de Pregătire Psihopedagogică Medico-Farmaceutică anunță că în perioada următoare se vor face înscrieri la programul postuniversitar Noi tehnici de predare și evaluare în disciplinele medico-farmaceutice.

Programul postuniversitar, cu denumirea Noi tehnici de predare și evaluare în disciplinele  medico-farmaceutice, se  organizează în conformitate cu Art. 173 din Legea Educaţiei Naționale Nr. 1/2011, aprobat și avizat de MEN, prin adresa nr. 31593 din 7 iunie 2018, începând cu anul universitar 2018/2019.

Programul vizează dezvoltarea, actualizarea, aprofundarea, și perfecţionarea unor competenţe și unități de competență ale cadrelor didactice universitare din instituții de învățământ superior medico-farmaceutic, dar se adresează și altor persoane interesate de ocuparea unor posturi didactice în învățământul superior medico-farmaceutic, în conformitate cu precizările din Standardele specifice ARACIS, Comisia de specialitate Nr. 12, Științe medicale, ediția 2016.

Programul se adresează:

 • persoanelor interesate de a ocupa un post didactic în UMFST „GEORGE EMIL PALADE” din Târgu Mureș;
 • cadrelor didactice interesate de a promova pe un post didactic superior în UMFST „GEORGE EMIL PALADE” din Târgu Mureș;
 • doctoranzilor din UMFST „GEORGE EMIL PALADE” din Târgu Mureș;
 • cadrelor didactice din alte instituții de învățământ superior, care au programe de studii în domeniul Sănătate, putându-se constitui într-o formă atestată și avizată de MEC, de conferire a unor competențe didactice suplimentare.

Durata unei serii de formare este de cca. trei luni, structurată în șase module. Forma de învățământ, avizată de MEC, este cea  de cursuri cu frecvență, limba română. Activitățile didactice se vor desfășura în format online (din cauza situației actuale epidemiologice).

Cursanților care promovează toate cele șase module, li se eliberează un certificat de atestare a competenţelor profesionale, specifice profesiei de cadru didactic universitar din domeniul SĂNĂTATE. Programul conferă absolvenților programului, 30 de credite ECTS.

Înscrierea la acest program se face pe baza unui dosar personal, care se va depune la sediul Centrului de Pregătire Psihopedagogică Medico-Farmaceutică, camera 233, etaj II, clădirea principală a UMFST „George Emil Palade”, care va conține:

 • cerere-tip de înscriere;
 • CV EUROPASS personal;
 • carte de identitate – original și copie;
 • certificat de naștere – original și copie;
 • certificat de căsătorie – original și copie (în caz de schimbare a numelui);
 • diploma de licență – original și copie;
 • dovada achitării taxei de înscriere (100 lei)
 • dosar plic

Perioada de înscriere: 21 septembrie – 9 octombrie, camera 233, etaj II, clădirea principală a UMFST „George Emil Palade”.

Taxa de participare la program: numai pentru persoanele care nu sunt cadre didactice titulare la UMFST, este de 1500 lei.

Notă:

Angajații UMFST „George Emil Palade” Târgu Mureș sunt scutiți de taxa de participare, pentru că programul se constituie într-o modalitate de formare profesională continuă periodică, asigurată de universitatea noastră.

Informații suplimentare:

Centrul de Pregătire Psihopedagogică Medico-Farmaceutică

Tel: 0265.215551, interioare 157 (secretariat) sau 232 (director).

DIRECTOR CPPMF,

Prof. dr. Nicolae Neagu

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram