Întâlnire a conducerilor Facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie cu reprezentanții studenților de la programele de studii în limba maghiară

umfstÎn data de 18.01.2019 a avut loc întâlnirea Decanilor Facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie cu reprezentanții studenților, de la seriile maghiare ale fiecărei facultăți, pe an de studiu (I-VI, respectiv I-V).

Tema întâlnirii a fost legată de modificările aduse Procedurii operaționale privind modalitatea de desfășurare a examenelor pe bază de teste scrise (modificări rezultate în urma armonizării ediției precedente cu Carta Universității și Regulamentul didactic), respectiv temerile și nelămuririle studenților privind modul de examinare și corectare.

Printre subiectele abordate au fost următoarele:

  1. Respectare bibliografiei comunicate la începutul anului universitar
  2. Descrierea explicită a modului de corectare a grilelor cu lămuririle cerute de reprezentanți, vis-a vis de procentele de 80% și 50% – punctajul maxim și cel minim
  3. Programul Erasmus și acordarea burselor
  4. Modul în care a fost stabilită de către studenți data festivității de absolvire
  5. Consecințele lipsei de reprezentare în Senat, în Consiliul facultății și în anumite comisii de lucru ale facultăților ale studenților maghiari, ca urmare a propriilor opțiuni de autosuspendare

La punctele 1 și 2, care au constituit subiectul principal al întâlnirii, decanii au informat studenții că toate examenele vor fi validate doar dacă vor respecta reglementările în vigoare la nivel de Universitate și că se vor căuta soluții ca notele studenților să nu fie influențate de eventuala lipsă de consens a cadrelor didactice titulare de curs.

În același context, s-a făcut precizarea că acordarea burselor studențești și clasificarea buget/taxă se va face în continuare așa cum este prevăzut în regulamentele specifice.

 

Prof. univ. dr. Ovidiu S. Cotoi, Decanul Facultății de Medicină

Prof. univ. dr. Cristina Bica, Decanul Facultății de Medicină Dentară

Prof. univ. dr. Daniela Lucia Muntean, Decanul Facultății de Farmacie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram