Precizări pentru candidaţii la Medicină Militară

Institutul Medico-Militar a publicat pe site-ul propriu o serie de precizări pentru candidații la Institutul Medico-Militar.

În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD), precum și cu solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Institutul Medico-Militar va publica rezultatele candidaţilor prin anonimizarea numelui și a prenumelui.

Ca urmare a măsurilor de prevenire şi limitare a noului tip de coronavirus, lista provizorie (generată după admitere, înaintea contestațiilor), cu rezultatele concursului de specialitate, se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, numai prin afişare pe pagina de internet a Institutului Medico-Militar, la rubrica „Admitere 2020” (https://institutul-medico-militar.mapn.ro/pages/view/128).

Rezultatele concursului de admitere devin definitive (finale), după soluţionarea contestaţiilor. Lista definitivă (generată după soluționarea contestațiilor), va fi afişată tot electronic, pe pagina de internet amintită mai sus.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram