Studiu clinic dermatologic în cadrul CCAMF-UMFST cu Cambridge Medical Technology (22-23 mai 2023)

RO: La începutul acestei săptămâni, CCAMF (Centrul Avansat de Cercetări Medicale și Farmaceutice) din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș a găzduit un studiu clinic coordonat de Disciplina de Tehnologie Farmaceutică și Cosmetologie a Facultății de Farmacie, cu implicarea personalului de la CCAMF și Cambridge Medical Technologies (CMT).

Conf. univ. dr. Nicoleta Todoran (UMFST G.E. Palade Târgu Mureș) și șef lucrări dr. Magdalena Birsan (UMF „Grigore T. Popa”, Iași și doctorand la UMFST), au lucrat alături de Jack Jachmann – CEO al CMT Rockville, Maryland, SUA – pentru a testa un nou dispozitiv nanotehnologic pentru inducerea nedureroasă și neinvazivă a permeabilizării pielii.

Jack Jachmann a apărut în revista Forbes în 2020 și a coordonat studii clinice de succes la celebrul Joselyn Center (centru lider mondial pentru tratarea diabetului) unde, pentru prima dată, modificările în timp real ale concentrațiilor de glucoză au fost monitorizate cu acuratețe folosind un plasture nano-electronic invaziv.

Pe durata studiului realizat în zilele de luni și marți, 22-23 mai 2023, studenții de la UMFST și alți voluntari au renunțat cu amabilitate la timpul lor prețios pentru a se supune unui tratament care implică activare transepitelială mediată de impulsuri electrice modulate, pentru a evalua capacitatea de îmbunătățire a absorbției acidului hialuronic prin straturile epidermice ale pielii.

Absorția eficientă a medicamentelor și a produselor cosmetice este îngreunată de funcția de barieră naturală a epidermei pielii, fapt ce limitează livrarea intra-dermică atunci când aceasta este opțiunea terapeutică. Printre alte măsurători, au fost examinate nivelurile de umiditate, funcția de barieră și de reținere a fluidului trans-epidermic, pigmentarea și toleranța locală.

Profesorul Mark Slevin, director științific al CCAMF și coleg apropiat al lui Jack Jachmann, a declarat că „dacă studiul identifică un mecanism nou prin care penetrarea activelor medicamentelor biologice poate fi crescută în mod semnificativ, aceasta deschide posibilitatea introducerii unor tratamente mai eficiente pentru patologii ale pielii, inclusiv răni diabetice și ulcere, pe lângă sprijinirea strategiilor anti-îmbătrânire a pielii în industria cosmetică și estetică”.

Așteptăm rezultatele cu nerăbdare!

Prof. univ. dr. Mark Slevin

Director științific CCAMF (Centrul Avansat de Cercetări Medicale și Farmaceutice)

Profesor dr. patologie celulară – Manchester Metropolitan University

EN: CCAMF of UMFST hosts a dermatological clinical study with Cambridge Medical Technology (22-23 May 2023)

Earlier this week, CCAMF (Centru Avansat de Cercetări Medicale și Farmaceutice), at UMFST, hosted a clinical study coordinated by the Department of Cosmetology (Pharmacy), staff from CCAMF and Cambridge Medical Technologies (CMT).

Dr Nicoleta Todoran and Dr Magdalena Birsan (University of Iasi), worked alongside Jack Jachmann (CEO of CMT) -who flew in from Rockville, Maryland in the US- to test a novel nanotechnological device for painless, non-invasive induction of skin permeability. Jack Jachmann, who appeared in Forbes magazine in 2020, and coordinated successful clinical trials at the famous Joselyn Centre (a world leading centre for diabetes care) where, for the first time, real-time changes in glucose concentrations were accurately monitored using a non-invasive nano-electronic patch.

During the 2 day 14 h programme on Monday and Tuesday of this week, undergraduate students from UMFST and other volunteers kindly gave up their precious time to undergo treatment involving modulated electrical impulse-mediated trans-epithelial activation, to assess the capability to improve hyaluronic acid absorption through the epidermal layers of the skin.

Effective delivery of drugs and cosmetics is hampered by the skin’s natural barrier function- and this limits intra-dermal delivery as a therapeutic option. Among other measurements, moisture levels, barrier function and trans-epidermal fluid retention capacity, pigmentation and the local tolerance were examined.

Professor Mark Slevin, scientific director of CCAMF and a close colleague of Jack Jachmann, said ” if the study identifies a novel mechanism through which penetration of active biological medicines can be significantly increased, this opens the door to the possibility of introducing more effective treatments for skin pathologies, including diabetic and complex wounds and ulcers, in addition to supporting skin anti-ageing strategies in the cosmetics and aesthetics industries”. We await the results with anticipation!

Professor Mark Slevin PhD2, FRCPath, FAHA

Scientific Director of CCAMF – 

[Centrul Avansat de Cercetări Medicale și Farmaceutice]  

University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology “George Emil Palade” of Târgu Mureș, Romania 

and 

Professor of Cell Pathology- 

Manchester Metropolitan University 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram