UMFST, reprezentată în grupurile de lucru privind elaborarea curriculumului de liceu și pentru învățământul profesional și tehnic

Ministerul Educației a lansat, în aprilie 2021, un apel privind selecția cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și învățământul universitar, respectiv a cercetătorilor din învățământul superior în vederea constituirii a 149 de grupuri de lucru pentru elaborarea/revizuirea curriculumului aferent disciplinelor/domeniilor de studiu obligatorii din învățământul liceal.

În baza unei evaluări inițiale a dosarelor de candidatură la nivel local și printr-o analiză a nominalizărilor făcute de inspectoratele școlare și de decanatele facultăților, Ministerul Educației, cu sprijinul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație și a Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, a aprobat componența tuturor grupurilor de lucru.

Astfel, din partea Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș a fost selectat șef de lucr. dr. Dan Alexandru Szabo, Disciplina Științele Motricității – Facultatea de Medicină, în două grupuri de lucru, și anume Pregătire sportivă practică – sporturi de echipă și Educație fizică și sport.

Prin constituirea grupurilor de lucru pentru elaborarea noului curriculum la nivelul învățământului secundar superior, Ministerul Educației are în vedere o etapizare a elaborării programelor școlare, proces care trebuie să urmeze etapei de elaborare și aprobare a noilor planuri-cadru de învățământ pentru liceu și pentru învățământul profesional. În acest sens, Ministerul Educației analizează oportunitatea de a porni procesul de elaborare cu accent pe revizuirea actualelor programe școlare, în vederea compatibilizării lor cu actualele programe școlare pentru învățământul primar și gimnazial.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram