UMFST-UMCH Days 2023

RO:

În 5 mai 2023, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, Rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, a participat la ediția a doua a Zilelor UMFST-UMCH, în cadrul filialei din Hamburg a Universității.

Cu această ocazie, i s-a alăturat o delegație de oficiali români, care au vizitat Universitatea Târgu Mureș Medical Campus Hamburg (UMFST-UMCH) și au participat la un amplu program în cadrul acestuia.

Din delegație au făcut parte ministrul român al Sănătății, E.S. Prof. univ. dr. Alexandru Rafila, secretarul de stat în cadrul Ministerului Sănătății, Alexandru Rogobete, ambasadorul României în Germania, E.S. Adriana Stănescu, ministrul consilier al Ambasadei României în Germania, Prof. Iulian Costache și Conf. univ. dr. Simona Mureșan, decan al Facultății de Medicină în limba engleză a UMFST G.E. Palade Târgu Mureș.

În fiecare an, UMFST-UMCH oferă pentru aproximativ 200 de studenți din întreaga lume șansa de a finaliza un program de studii medicale de primă clasă în limba engleză, în locația academică de vârf din Hamburg.

Datorită predării în grupuri mici, profesorii au suficient timp pentru a se dedica pregătirii fiecărui student. Campusul dispune de o infrastructură fizică și digitală de ultimă generație, cu ochelari de realitate augmentată sau tabele digitale 3D de anatomie și disecție digitală. În plus, studenților li se oferă o gamă variată de activități opționale, care îmbogățesc oferta educațională, de la prelegeri extracurriculare și ateliere de lucru, la diverse cluburi studențești.

La începutul ceremoniei festive de deschidere a Zilelor UMFST-UMCH, Rectorul Leonard Azamfirei a salutat participanții într-un discurs concis și a vorbit despre relațiile dintre instituțiile de învățământ din România și Germania și despre importanța deosebită pe care o are UMCH în acest context. Evenimentul de deschidere a inclus și o prezentare privind utilizarea și importanța simulării medicale în educația viitorilor medici.

Profesorul dr. Leonard Azamfirei a avut apoi ocazia de a oferi delegației din România un tur detaliat al facilităților educaționale de ultimă oră, demonstrând calitatea înaltă a programului de studii oferit în campusul din Hamburg. În ateliere științifice din domenii precum neuroștiința, psihologia, anatomia, ortopedia și simularea anamnezei, folosind tehnologia realității augmentate, s-a reușit evidențierea proceselor educaționale și a standardului de predare la UMFST-UMCH, pe baza schimburilor de idei cu profesorii.

Delegația din România a participat și la o întâlnire extinsă cu profesorii de la UMFST-UMCH. În timpul acestei conversații benefice, s-a realizat un schimb de opinii cu privire la cele mai recente evoluții și provocări în educația studenților la medicină.

În ansamblu, zilele UMFST-UMCH 2023, găzduite de Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei și Conf. univ. dr. Simona Mureșan au fost un succes evident. Ei au oferit informații valoroase despre activitatea UMFST-UMCH și a celor 16 spitale din Germania cu care UMFST are relații de colaborare academică.

Zilele Universității subliniază importanța unei cooperări strânse între instituțiile de învățământ din România și Germania în domeniul medicinei.

EN:

On May 5, 2023, the UMFST Rector Prof. Leonard Azamfirei attended the University Days “UMFST-UMCH Days 2023” in Hamburg, an event organized by the German branch of the University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology “George Emil Palade” of Târgu Mureș. On this occasion, he was joined by a delegation of high-ranking Romanian officials who visited the University Targu Mures Medical Campus Hamburg (UMFST-UMCH) and participated in an extensive program as part of it.

The delegation included the Romanian Minister of Health, H.E. Prof. Alexandru Rafila, the State Secretary at the Ministry of Health, Alexandru Rogobete, the Romanian Ambassador to Germany ,H.E. Adriana Stănescu, and the Minister Counsellor of the Romanian Embassy to Germany, Prof. Iulian Costache. Prof. Azamfirei and Assoc. Prof. Simona Muresan, Dean of the Faculty of Medicine in English, hosted the event.

Every year, UMFST-UMCH offers around 200 students from all over the world the chance to complete a first-class medical study program in English at the leading academic location of Hamburg. Thanks to teaching in small groups, the individual teachers have plenty of time to dedicate themselves intensively to each student. The campus itself features a state-of-the-art physical and digital infrastructure and learning environment, such as augmented reality glasses or digital 3D anatomy and dissection tables. In addition, students are offered a wide range of optional activities that positively enrich their studies – from extracurricular lectures and exciting workshops to various student clubs.

At the beginning of the festive opening ceremony of the UMFST-UMCH Days, the Rector welcomed the attendees in a concise speech and spoke about the relations between Romanian and German educational institutions and the great importance that UMFST-UMCH holds in this context. Besides other speeches, the opening event also included a presentation on the use and importance of medical simulation in the education of future doctors.

Prof. Azamfirei then had the opportunity to provide the delegation with an in-depth tour of the state-of-the-art facilities, demonstrating the high quality of the study program offered at the Hamburg campus. In various scientific workshops from areas such as neuroscience, psychology, anatomy, orthopedics and anamnesis simulation using augmented reality technology, they were able to gain exclusive impressions of the processes and standard of teaching at UMFST-UMCH and exchange ideas with the teachers.

In addition, the delegation took part in an extensive meeting with the teachers of UMFST-UMCH. During this fruitful conversation, they were able to exchange views on the latest developments and challenges in the education of medical students.

Overall, the “UMFST-UMCH Days 2023” hosted by Prof. Azamfirei and Assoc. Prof. Muresan were a great success. They provided valuable insights into the work of UMFST-UMCH and its teaching hospitals. Ultimately, the University Days underline the importance of close cooperation between Romanian and German educational institutions in the field of medicine.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram