Admitere 2023, candidați UMFST

Platforma dedicată informării candidaților la admitere la UMFST G.E. Palade din Tg. Mureș, https://adminfo.umfst.ro/ a fost actualizată cu noi informații privind tematica și bibliografia, precum și modalitățile de evaluare a candidaților la admitere 2023.

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș organizează concurs de admitere la programele de studii din domeniul Sănătate în data de 23 iulie 2023.

Admiterea candidaților la programele de studii de 6 și 5 ani din domeniul Sănătate: Medicină, Medicină Militară, Medicină Dentară și Farmacie, sesiunea iulie 2023

Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere, astfel:

Notă finală admitere = 90% x nota de la proba scrisă + 10% x media generală de la examenul de Bacalaureat

Proba de concurs la programele: Medicină, Medicină Militară, Medicină Dentară va consta dintr-un test grilă din Biologie sau Chimie (la alegere), conținând 100 de întrebări „la prima vedere”. Întrebările pot avea 1 sau 2 răspunsuri corecte. Nu se va preciza care dintre întrebări au 1 sau 2 răspunsuri corecte.

Proba de concurs la programul Farmacie va consta dintr-un test grilă din Chimie organică cu 100 de întrebări cu 5 variante de răspuns. Întrebările vor avea un singur răspuns corect.

Candidații înscriși la programul de studiu Medicină Militară, în cazul în care nu vor fi admiși pe loc la acest program de studiu, vor fi clasificați în ordinea mediei obținute la admitere și în cadrul programului de studiu Medicină, cu achitarea unei singure taxe de înscriere.

Admiterea candidaților la programele de studii de 4 și 3 ani din domeniul Sănătate: Asistență medicală generală, Nutriție și dietetică, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Tehnică Dentară și Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic

Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere, astfel:

Notă finală admitere = 80% x nota de la proba scrisă + 20% x media generală de la examenul de bacalaureat

Proba de concurs va consta dintr-un test grilă din Biologie cu 50 de întrebări „la prima vedere”.

Evaluarea candidaților înscriși la programele de studii: Chimie medicală, Chimie tehnologică și la programele de 3 și 4 ani din cadrul facultăților: Inginerie și Tehnologia informației, Științe și Litere „Petru Maior” (excepție programul Educație fizică și sportivă) și Economie și Drept

Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere, astfel:

Notă finală admitere = 60% x media aritmetică a anilor de studiu IX-XI + 40% x media aritmetică a anilor de studiu la disciplina relevantă pentru domeniul de admitere*

*clasele IX și X sau clasele IX, X și XI (în funcție de anii în care se studiază disciplina relevantă la profilul candidatului)

Admiterea candidaților înscriși la programul de studii Educație fizică și sportivă

Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere, astfel:

Notă finală admitere = 90% x media probei de aptitudini sportive generale + 10% x media generală de la examenul de bacalaureat

Admiterea candidaților înscriși la programul de studii Arhitectură

Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere, astfel:

Notă finală admitere = 70% x nota obținută la proba scrisă + 30% x media generală de la examenul de bacalaureat

https://adminfo.umfst.ro/wp-content/uploads/2022/11/evaluarea-candidatilor.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram