Preadmitere 2023 – UMFST, studii de licență și masterat

Oficiul pentru Admitere (OAd) din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș anunță organizarea sesiunii de Preadmitere 2023 la programele de studii de licență și masterat pentru următoarele facultăți:

– Facultatea de Farmacie, programele de studii de licență Chimie medicală și Chimie tehnologică;

– Facultatea de Inginerie și Tehnologia informației – programele de studii de licență și de masterat (excepție programul Arhitectură în lb. engleză);

– Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” – programele de studii de licență (excepție programele: Educație Fizică și Sportivă și Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar) și programele de studii de masterat;

– Facultatea de Economie și Drept – toate programele de studii de licență și de masterat.

Sesiunea de preadmitere 2023 se va desfășura în perioada de primăvară.

Evaluarea candidaților la preadmitere, programe de studii de licență:

Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere, astfel:

Notă finală admitere = 60% x media aritmetică a anilor de studiu IX-XI + 40% x media aritmetică a anilor de studiu la disciplina relevantă pentru domeniul de admitere*

*clasele IX și X sau clasele IX, X și XI (în funcție de anii în care se studiază disciplina relevantă la profilul candidatului)

Programe de studii de licență – discipline relevante:
Facultatea de Farmacie:
Chimie medicală – Chimie
Chimie tehnologică – Chimie

Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informațiilor:
Automatică și informatică aplicată – Matematică
Inginerie medicală – Matematică sau Biologie
Informatică – Matematică sau Informatică
Energetică și tehnologii informatice – Matematică
Tehnologia construcțiilor de mașini – Matematică
Sisteme de producție digitale – Matematică
Inginerie economică industrială – Matematică

Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”
Comunicare și media emergente – Limba și literatura română
Comunicare și relații publice– Limba și literatura română
Istorie – Istorie
Limba și literatura română – Limba și literatura engleză – Limba și literatura română
Limbi moderne aplicate (en-fr-ger-it) – Limba modernă (engleză, franceză, germană sau italiană)
Studii de securitate – Limba și literatura română

Facultatea de Economie și Drept
Drept – Limba română sau Istorie sau Matematică sau Economie
Administrație publică – Limba română sau Istorie sau Matematică sau Economie
Contabilitate și informatică de gestiune – Matematică sau o disciplină la alegere din domeniul economic (Economie, Economie aplicată, Educație antreprenorială, Contabilitate, Elemente de statistică, finanțe și asigurări, Analiză economico-financiară, Informatică)
Finanțe și Bănci – Matematică sau o disciplină la alegere din domeniul economic (Economie, Economie aplicată, Educație antreprenorială, Contabilitate, Elemente de statistică, finanțe și asigurări, Analiză economico-financiară, Informatică)
Management – Matematică sau o disciplină la alegere din domeniul economic (Economie, Economie aplicată, Educație antreprenorială, Socio -umane/Educație pentru societate, Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, Administrarea afacerilor)
Economia comerțului, turismului și serviciilor – Matematică sau o disciplină la alegere din domeniul economic (Economie, Economie aplicată, Educație antreprenorială, Geografie, Socio-umane/Educație pentru societate, Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, Administrarea afacerilor)

Platforma de informare candidați admitere/ preadmitere 2023: https://adminfo.umfst.ro/.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram