Admitere la masteratul Administrarea afacerilor în comerț, turism și alte servicii (AACTS)

Înscrierea candidaților la concursul de admitere la programele de studii de masterat va avea loc în perioada 11 iulie – 22 iulie 2022, ora 12:00, prin intermediul portalului de înscriere online admitere.umfst.ro (24h din 24h).

Cifra de școlarizare alocată programului de masterat, Administrarea afacerilor în comerț, turism și alte servicii (AACTS), pentru admiterea în anul universitar 2022-2023: 15 locuri fără taxă și 35 locuri cu taxă.

DE CE să alegi AACTS?

  • Dezvoltarea conceptelor teoretice și practice specifice turismului și serviciilor prin:
  • familiarizarea  celor mai noi forme de turism, tendințe conjuncturale economice și sociale  în dezvoltarea și analiza calității serviciilor și produselor turistice;
  • construirea și aplicarea  de strategii de afaceri în turism și servicii conectate la realitățile actuale și  particularitățile socio – economice ale zonei.
  • facilitarea obținerii Brevetului de turism;
  • dezvoltarea competențelor „hard” și „soft” pentru activități antreprenoriale și de dezvoltare sau/și inițiere de afaceri în domeniul turismului și serviciilor;
  • cele mai noi și moderne concepte internaționale în domeniu: well being, destination branding, service quality, dark tourism, adventure tourism, turismul patrimoniului comunist, etc.
  • combinare optimă a învățării on-line (prin platforma Microsoft Teams) și on-site ce oferă flexibilitate și acces la resurse;
  • mediu de învățare modern, actual și flexibil bazat pe activități practice  pe principiul ”learning by doing” (vizite de studiu, workshop-uri, proiecte în parteneriat cu mediul de afaceri, cercetare  aplicativă adresată direct mediului de afaceri).

Detalii : https://www.umfst.ro/masterat/admitere-2022.html

Facultatea de Economie și Drept, Departamentul ED1 – Științe Economice, prof. univ. dr. habil. Manuela Rozalia GABOR, responsabil Domeniu de studii Administrarea afacerilor/ program de studii de masterat Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și alte Servicii

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram