Informații utile pentru candidații la Admitere UMFST, sesiunea iulie 2022

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș organizează în luna iulie concurs de admitere la programele de studii de licență și masterat, din cadrul facultăților de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Inginerie și Tehnologia Informației, Științe și Litere „Petru Maior” și Economie și Drept.

Înscrierea candidaților la concursul de admitere în anul I, la programele de studii de licență, va avea loc în perioada 16 iulie 2022, ora 8:00 – 21 iulie 2022, ora 12:00, prin intermediul portalului de înscriere online admitere.umfst.ro (24h din 24h).
Perioada de înscrieri pentru candidații la admiterea la programele de masterat: 11 iulie – 22 iulie 2022, ora 12:00.

În data de 24 iulie 2022 va avea loc examenul de admitere pentru programele de studii de licență de 6 și 5 ani din domeniul Sănătate.

Candidații olimpici, orientați spre programele de studii din domeniul SĂNĂTATE, se pot înscrie, fără susținerea concursului de admitere, pe locurile finanțate de la bugetul de stat:  

  1. absolvenții de liceu care au obținut în perioada studiilor liceale, premiile I, II, III la olimpiadele școlare internaționale la Biologie, Chimie, Fizică, Informatică sau Matematică;  
  2. absolvenții de liceu care au obținut premiile I, II sau III la faza națională a olimpiadelor școlare de la Biologie, Chimie, Fizică, Informatică sau Matematică, recunoscute de Ministerul Educației, în cel puțin unul din ultimii doi ani de școlarizare.

Detalii:  https://adminfo.umfst.ro/anunt-olimpici-2/

Candidații la programul de studii Arhitectură (lb. engleză) vor susține proba de competență lingvistică în data de 22 iulie 2022, iar examenul de admitere va avea loc în data de 25 iulie 2022.

Candidații care optează pentru programul de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar (PIPP) vor susține o probă eliminatorie în data de 22 iulie 2022, ora 9:00, Sala R39, la sediul din str. Nicolae Iorga nr. 1.

Candidații la programul de studii Educație fizică și sportivă vor susține probele fizice corespunzătoare admiterii, în data de 22 iulie 2022, ora 9:00, pe terenurile aferente Sălii de sport „Anton Pongrácz” (str. Gheorghe Marinescu nr. 38). Pregătirea fizică gratuită a candidaților la admitere va avea loc în zilele de 12 iulie 2022, de la ora 18:00 și 13 iulie 2022, de la ora 10:00, pe terenurile de sport ale Sălii „Anton Pongrácz”. Echipamentul sportiv este obligatoriu!

Admiterea la programele de studii de licență de 3 și 4 ani se realizează pe baza concursului de dosare (fără probă scrisă). Criteriile de calcul a mediei finale de admitere, precum și disciplinele relevante pentru domeniul ales, pot fi consultate aici: https://adminfo.umfst.ro/evaluare-candidati-programe-de-studii-de-3-sau-4-ani/

Calendarul detaliat al admiterii poate fi consultat pe platforma adminfo.umfst.ro, secțiunea Admitere 2022_ https://adminfo.umfst.ro/wp-content/uploads/2022/05/calendar-admitere-2022-iulie.pdf.

Pe platforma adminfo.umfst.ro sunt disponibile informații de interes pentru candidații orientați spre al doilea domeniu de licență, admiterea la programul nou de studii Asistență medicală generală, extensia Bistrița, precum și admiterea cetățenilor străini și români de pretutindeni.

Candidații pe locurile „Români de pretutindeni’’, pentru anul universitar 2022/2023, vor transmite dosarele de candidatură, în format electronic,  în perioada 5 iulie – 12 iulie 2022, la adresele de email:

  • pentru Facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie: dosarerompret@umfst.ro
  • pentru Facultățile de Inginerie și Tehnologia Informației, Științe și Litere „Petru Maior” și Economie și Drept: dosaradmitere_rp@umfst.ro

Oferta educațională și repartizarea cifrei de școlarizare pe programe de studii poate fi consultată, în platforma de informare, https://adminfo.umfst.ro/cifra-de-scolarizare-si-oferta-educationala/.

Informații admitere masterat: https://www.umfst.ro/masterat/admitere-2022.html

Pentru informații suplimentare, candidații se pot adresa Oficiului pentru Admitere, la adresa de email:  oficiu.admitere@umfst.ro, sau la telefon +40-265-20 89 48; +40-265-21 55 51, interior 164.

Mult succes candidaților la Admitere UMFST!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram