Admitere Farma UMFST, sesiunea iulie 2022

Profesia de farmacist este una vocațională, necesită multă implicare, dedicare și empatie, dincolo de cunoștințele teoretice și practice vaste și indispensabile exercitării profesiei, în nobila misiune de a fi alături de pacienți pentru a-și dobândi sau îmbunătăți starea de sănătate.

Să fii student la Facultatea de Farmacie din cadrul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș înseamnă să studiezi într-un cadru modern de învățământ ce plasează formarea studenţilor în centrul acţiunilor sale, pentru a clădi împreună bazele unei profesii plurivalente prin varietatea mare a disciplinelor studiate.

Dezvoltarea abilităților practice complexe atât de necesare unor viitori farmaciști și tehnicieni în dermoterapia estetică, este susținută de existența Simulatorului de Farmacie, o replică a unei farmacii comunitare reale, respectiv, a Laboratorului de Proceduri și Terapii Cosmetice.

Pregătirea studenților din cadrul programelor de studii de licență Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, Chimie medicală și Chimie tehnologică asigură însușirea tehnicilor de înfrumusețare, de sinteză a medicamentului, respectiv, a produsului cosmetic sau a oricărui produs pentru că, în fond, viața este… chimie.

Înscrierea candidaților la concursul de admitere în anul I, la programele de studii de licență va avea loc în perioada 16 iulie 2022, ora 8:00 – 21 iulie 2022, ora 12:00, prin intermediul portalului de înscriere online https://admitere.umfst.ro (24h din 24h).


Cifra de școlarizare alocată programelor de studii de licență, pentru admiterea în anul universitar 2022 – 2023:

  • Farmacie (5 ani, IF) – 50 locuri buget lb. română/ 50 locuri buget lb. maghiară
  • Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic (3 ani, IF) – 40 locuri buget/ 10 locuri taxă
  • Chimie medicală (3 ani, IF) – 20 locuri buget/ 10 locuri taxă
  • Chimie tehnologică (3 ani, IF) – 10 locuri buget/ 20 locuri taxă

Condiții de admitere:

Farmacie  – examen de admitere: 24 iulie 2022

  • 90% nota la proba scrisă (Chimie organică)
  • 10% media generală de la examenul de Bacalaureat

Cosmetică medicală / Chimie medicală / Chimie tehnologică

Admitere pe bază de concurs de dosare (fără probă scrisă). Media finală de admitere se calculează astfel:

  • 60% media generală a claselor IX-XI
  • 40% media generală de la disciplina relevantă (clasele IX-X sau clasele IX-XI)

Discipline relevante pentru admiterea pe bază de dosar la programele de studii de licență:

  • Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic – Disciplina Biologie
  • Chimie medicală / Chimie tehnologică – Disciplina Chimie

Te așteptăm la Farma UMFST!

Platforma de informare candidați: https://adminfo.umfst.ro/
Contact Oficiul pentru Admitere (OAd), Telefon: +40 0265-208948, Email: oficiu.admitere@umfst.ro


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram