Admitere UMFST, studii de licență și masterat, sesiunea septembrie!

ADMITERE PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ

Înscrierea candidaților la toate programele de studii de licență se va face exclusiv online, pe platforma admitere.umfst.ro, în perioada: 1 septembrie, ora 9:00 – 7 septembrie 2022, ora 12:00.

Admitere la programele de 6 și 5 ani din domeniul Sănătate, sesiunea septembrie

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș organizează în data de 9 septembrie 2022, examen de admitere la programele de studii de 6 și 5 ani din domeniul Sănătate, pe locurile rămase disponibile:

  • Medicină LR-LE (30 locuri, taxă euro)
  • Medicină dentară LR-LE (10 locuri, taxă euro)
  • Medicină dentară LM-LE (10 locuri, taxă euro)
  • Farmacie LR (10 locuri, taxă lei)
  • Farmacie LM (10 locuri buget)

LR- Lb. română; LM – Lb. maghiară; LE- Lb. engleză

Candidații la admiterea la programele de studii Medicină și Medicină Dentară vor susține un test de verificare a cunoștințelor de limbă engleză în data de 8 septembrie 2022, ora 11:00 – examen scris, la sediul Universității, cu rezultatul admis/respins.

Metodologia de admitere va fi identică cu cea din sesiunea iulie 2022.

Mai multe detalii, aici: https://www.umfst.ro/admitere/admitere-2022/admitere-septembrie-2022.html

Admitere la programul Arhitectură în limba engleză, sesiunea septembrie

Candidații la programul Arhitectură (lb. engleză) pot consulta Metodologia privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licenţă şi master comasat, pentru anul universitar 2022-2023, aici: https://adminfo.umfst.ro/wp-content/uploads/2022/05/UMFST_Arhitectura_metodologia_admitere_-2022-2023.pdf

Pentru mai multe informații, candidații se pot adresa decanatului Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației, tel. 0265-233.212, email: decanat.inginerie@umfst.ro.

Admiterea candidaților în sesiunea septembrie, pe locurile rămase disponibile la programele de studii de licență de 3 și 4 ani

Admiterea candidaților la programele de studii de licență de 3 și 4 ani se va face potrivit Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere în ciclul de licență, pe bază de concurs de dosare (fără probă scrisă), respectând aceleași criterii de admitere aplicate candidaților înscriși în sesiunea iulie 2022.

Criteriile de calcul a mediei finale de admitere la programele de 3 sau 4 ani, precum și disciplinele relevante pentru domeniul ales:

Notă finală admitere = 60% x media aritmetică a anilor de studiu IX-XI + 40% x media aritmetică a anilor de studiu la disciplina relevantă pentru domeniul de admitere* (https://adminfo.umfst.ro/evaluare-candidati-programe-de-studii-de-3-sau-4-ani/)

*clasele IX și X sau clasele IX, X și XI
Pentru înscrierea la concurs, candidații vor completa datele solicitate de formularul online și vor încărca obligatoriu documentele scanate prevăzute aici: https://adminfo.umfst.ro/informatii-inscriere-2/.

Locuri disponibile sesiunea septembrie, studii de licență, aici: https://www.umfst.ro/admitere/admitere-2022/admitere-septembrie-2022.html

ADMITERE PROGRAME DE STUDII DE MASTERAT

Înscrieri online pe platforma: https://admitere.umfst.ro/, în perioada 1 septembrie – 9 septembrie 2022, ora 12:00, excepție, programul de masterat „Cercetare științifică avansată medico-farmaceutică” pentru care înscrierea se va face în perioada 12 septembrie – 16 septembrie 2022, ora 12:00.

Examenul de admitere la programele de masterat va avea loc în data de 12 septembrie 2022, iar proba practică scrisă pentru admiterea la programul de masterat „Cercetare științifică avansată medico-farmaceutică” se va susține în data de 28 septembrie 2022.

Detalii admitere programe de masterat: https://www.umfst.ro/masterat/admitere-2022.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram