Admitere UMFST, studii de licență și masterat, sesiunea iulie 2022

Platforma dedicată admiterii la UMFST, sesiunea iulie, a devenit activă și pentru înscrierea candidaților la programele de studii de licență!
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș organizează admiterea în anul universitar 2022 – 2023, sesiunea iulie, la programele de studii de licență și masterat din cadrul facultăților de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Inginerie și Tehnologia Informației, Științe și Litere „Petru Maior” și Economie și Drept.

Înscrierile au loc online (24/24) pe platforma dedicată, admitere.umfst.ro potrivit calendarului admiterii în cele două cicluri de studii universitare:

  • Pentru programele de studii de licență, perioada de înscrieri: 16 iulie 2022, ora 8:00 – 21 iulie 2022, ora 12:00.
  • Pentru programele de studii de masterat, perioada de înscrieri: 11 iulie – 22 iulie 2022 ora 12:00.

Admiterea la programele de studii de licență de 6, respectiv 5 ani, din domeniul Sănătate
Candidații la admitere, orientați spre programele de studii de licență de 6, respectiv 5 ani, din domeniul Sănătate, vor susține examenul de admitere la UMFST G.E. Palade din Tg. Mureș în data de 24 iulie 2022. Clasificarea candidaților înscriși la programele de 6 sau 5 ani de la Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Farmacie se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere, astfel:

Notă finală admitere = 90% x nota de la proba scrisă + 10% x media generală de la examenul de bacalaureat. (https://adminfo.umfst.ro/evaluare-candidati-programe-de-studii-de-5-sau-6-ani-2/)

Concursul de admitere se va desfășura pe baza unor chestionare (teste) conținând 100 de întrebări cu răspunsuri la alegere.

Astăzi s-a desfășurat ultima simulare a examenului de admitere la UMFST, organizată de Liga Studenților din Târgu Mureș, în parteneriat cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, pentru candidații care vor susține examenul de admitere la programele din Domeniul Sănătate. Cei aproximativ 800 de candidați înscriși la această ediție a simulării au avut posibilitatea de a-și testa nivelul de pregătire, gradul de însușire a cunoștințelor teoretice la disciplinele biologie sau chimie, limba română/ limba maghiară.

Probe specifice pentru admiterea la programul de studii Arhitectură în limba engleză (în sistem integrat licență + master)
Potrivit Metodologiei privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență și master comasat pentru anul universitar 2022 – 2023, disponibilă pe platforma de informare adminfo.umfst.ro, candidații la programul de studii Arhitectură (lb. engleză) vor susține o probă eliminatorie de competenţe lingvistice pentru limba engleză, evaluată cu calificativ Admis/Respins sau, după caz, vor depune în etapa de înscriere un certificat de atestare a competenţelor lingvistice (limba engleză).

Data prevăzută în calendarul admiterii, pentru susținerea probei de competență lingvistică este 22 iulie 2022, iar examenul de admitere la programul Arhitectură (lb. engleză) va avea loc în data de 25 iulie 2022.

Concursul de admitere, pentru testarea calităţilor şi aptitudinilor candidaţilor va consta în evaluarea portofoliului de lucrări personale reprezentative, realizat cu respectarea prevederilor Ghidului de întocmire a portofoliului (Anexa 3 din Metodologie), iar proba practică de reprezentare grafică va cuprinde un număr de exerciţii, cu pondere de apreciere egală sau diferită, care se vor redacta pe o coală unică, format 50x70cm, într-o tehnică de reprezentare precizată în enunţul subiectului de concurs. Cerinţele exerciţiilor vor fi redactate în limba engleză.

Probe specifice pentru admiterea la programele de studii de licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar (PIPP) și Educație fizică și sportivă, din cadrul Facultății de Științe și Litere „Petru Maior”
Probe specifice vor susține și candidații care optează pentru programele de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar (PIPP) sau Educație fizică și sportivă.

Candidații la admitere pentru programul de licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar (PIPP), vor susține o probă eliminatorie în data de 22 iulie 2022, ora 9:00, Sala R39, la sediul din str. Nicolae Iorga nr. 1. 

De asemenea, candidații orientați spre programul de studii Educație fizică și sportivă vor susține probele fizice corespunzătoare admiterii, în data de 22 iulie 2022, ora 9:00, pe terenurile aferente Sălii de sport „Anton Pongrácz” (str. Gheorghe Marinescu nr. 38).

Candidații, sportivi de performanță își vor depune dosarele online până la data limită: 20 iulie 2022.

Admiterea candidaților la programele de studii de licență de 3 și 4 ani

Admiterea candidaților la programele de studii de licență de 3 și 4 ani se va face potrivit Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere în ciclul de licență, pe bază de concurs de dosare, respectând aceleași criterii de admitere aplicate candidaților înscriși în sesiunea de Preadmitere, organizată în cadrul Universității în perioada aprilie – mai a.c.

Notă finală admitere = 60% x media aritmetică a anilor de studiu IX-XI + 40% x media aritmetică a anilor de studiu la disciplina relevantă pentru domeniul de admitere* (https://adminfo.umfst.ro/evaluare-candidati-programe-de-studii-de-3-sau-4-ani/)

*clasele IX și X sau clasele IX, X și XI

Detalii privind actele necesare pentru înscrierea online, calendarul detaliat al admiterii, modul de evaluare a dosarelor candidaților și disciplinele relevante, pe platforma adminfo.umfst.ro, secțiunea Admitere 2022 sau în platforma de înscriere online, admitere.umfst.ro.

Cifra de școlarizare repartizată pe programe de studii poate fi consultată aici: https://adminfo.umfst.ro/cifra-de-scolarizare-si-oferta-educationala/.
Calendarul detaliat al admiterii la programele de studii de licență: https://adminfo.umfst.ro/wp-content/uploads/2022/05/calendar-admitere-2022-iulie.pdf

Informații admitere masterat: https://www.umfst.ro/masterat/admitere-2022.html.

Pentru informații suplimentare, candidații se pot adresa Oficiului pentru Admitere din cadrul UMFST, la adresa de email:  oficiu.admitere@umfst.ro , sau la telefon +40-265-20 89 48; +40-265-21 55 51, interior 164.

Mult succes candidaților la Admiterea la UMFST!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram