Inițierea parteneriatului dintre UMFST și COSR, de promovare a sportului și a sănătății

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș a primit astăzi vizita președintelui Comitetului Olimpic și Sportiv Român, dl. Mihai Claudiu Covaliu.

În cadrul întâlnirii pe care președintele COSR a avut-o cu Rectorul Universității, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, au fost abordate subiecte privind inițierea unui parteneriat interinstituțional și derularea de proiecte de viitor având ca obiective principale: dezvoltarea de programe de educație olimpică, promovarea elitismului sportiv și a valorilor olimpice, implementarea de activități sportive prin programul „Luna olimpică”, desfășurat în perioada 23 mai – 23 iunie, organizarea de manifestări educaționale și știintifice pentru promovarea idealurilor, principiilor și a păcii prin olimpism.

Agenda vizitei a inclus un tur de vizitare a bazei sportive universitare, întâlnirea cu corpul didactic care asigură derularea activității de educație fizică și sportivă în cadrul Universității, precum și discuții cu conducerea Clubului Sportiv Universitar Târgu Mureș aflat sub tutela UMFST.

Câteva dintre aspectele relevante abordate în cadrul derulării vizitei lărgite au vizat legătura dintre sport și sănătate, implicațiile formării universitare pentru studenții sportivi de performanță, dezvoltarea de noi proiecte educaționale olimpice și derularea de activități sportive olimpice sub deviza „Mens sana in corpore sano!”.

Un alt aspect important adus în discuție l-a reprezentat derularea programelor de evaluare motrică și funcțională a loturilor olimpice în vederea optimizării procesului de pregătire sportivă. Universitatea, prin Laboratorul de Explorări Funcționale din cadrul Centrului Avansat de Cercetări Medicale și Farmaceutice oferă cluburilor sportive, sportivilor de performanță sau sportivilor amatori posibilitatea de a realiza diferite explorări funcționale adaptate disciplinelor sportive practicate.

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș asigură următoarele oportunități de dezvoltare a carierelor sportive profesionale prin intermediul programelor de licență și masterat: Medicină Generală, Educație fizică și sportivă, Consiliere sportivă, Balneofiziokinetoterapie și recuperare și Nutriție și dietetică.

Rectorul UMFST, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei și președintele COSR, Mihai Covaliu și-au manifestat deplina susținere pentru promovarea sportului, a sănătății și olimpismului cu impact major asupra dezvoltării educației și a societății.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram