Admiterea la UMFST G.E. Palade Târgu Mureș.  Mâine încep înscrierile online

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș dă startul înscrierilor la admitere, sesiunea iulie 2023.  Candidații se pot înscrie online (24/24) în perioada 15 – 20 iulie 2023 prin intermediul platformei: https://admitere.umfst.ro/.

Pentru admiterea 2023, UMFST G.E. Palade Târgu Mureș are o capacitate de școlarizare aprobată de ARACIS pentru:

 • studii licență de 3.100 de locuri, dintre care 1.110 locuri finanțate de la bugetul de stat;
 • studii de masterat de 1.105 de locuri, dintre care 320 locuri finanțate de la bugetul de stat;
 • studii de doctorat de 135 locuri, dintre care 39 finanțate de la bugetul de stat.

Dacă dorești să devii student la UMFST G.E. Palade Târgu Mureș, următoarele date îți vor fi de folos:

 • 15 iulie – 20 iulie 2023 (ora 12:00) – înscrierea candidaților 24/24h;
 • 21 iulie – proba practică la programul Educație fizică și sportivă;
 • 21 iulie – proba eliminatorie la programul Pedagogia învățământului primar și preșcolar;
 • 21  iulie – proba de competență lingvistică la programul Arhitectură în limba engleză;
 • 23 iulie – examen de admitere la programele de studii din cadrul facultăților: Medicină, Medicină Dentară, Farmacie (excepție Chimie medicală/Chimie tehnologică);
 • 24 iulie – examen de admitere la programul Arhitectură în limba engleză.

Ca noutate în acest an, UMFST G.E. Palade Târgu Mureș vine în întâmpinarea candidaților cu două noi programe de studii de licență:

 • Tehnică dentară – extensia Bistrița: 20 locuri la buget și 10 locuri cu taxă;
 • Asistență de farmacie  – extensia Bistrița: 20 locuri la buget și 10 locuri cu taxă.

De asemenea, Universitatea organizează, în premieră, admiterea în învățământul postliceal la Colegiul din Târnăveni (program de studii cu durata de 3 ani), unde sunt scoase la concurs 112 locuri bugetate.

Admiterea la programele de studii de licență de 6 sau 5 ani de la facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere. Notă finală de admitere se calculează ca medie ponderată din nota obținută la proba scrisă (90%) și media generală de la examenul de bacalaureat (10%). Concursul de admitere se va desfășura pe baza unor teste grilă conținând 100 de întrebări.

Admiterea la programele de studii de licență de 4 sau 3 ani de la facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie (excepție Chimie medicală/Chimie tehnologică) se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere. Notă finală de admitere se calculează ca medie ponderată din nota obținută la proba scrisă (80%) și media generală de la examenul de bacalaureat (20%). Concursul de admitere se va desfășura pe baza unor teste grilă conținând 50 de întrebări.

Studenții străini și români au posibilitatea de a alege să învețe Medicina în limba engleză în cadrul campusului din Târgu Mureș sau în cadrul filialei universității de la Hamburg. Informații privind admiterea la Medicină în Limba Engleză se regăsesc aici: https://www.umfst.ro/admission/admission-2021/regular-admission-1-1.html.

Admiterea la programul Arhitectură în limba engleză se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere. Notă finală de admitere se calculează ca medie ponderată din nota obținută la proba practică de reprezentare grafică + evaluarea portofoliului de lucrări personale (70%) și media generală de la examenul de bacalaureat (30%).

Admiterea la programele de studii de licență Chimie medicală, Chimie tehnologică și la programele de studii de licență de 4 și 3 ani din cadrul facultăților Inginerie și Tehnologia Informației, Științe și Litere „Petru Maior” (excepție programul Educație fizică și sportivă) și Economie și Drept se realizează pe baza concursului de dosare (fără probă scrisă).

Proba de competențe psihopedagogice este eliminatorie pentru admiterea la programul Pedagogia învățământului primar și preșcolar și se desfășoară pe baza unei discuții și pe baza citirii unui text în limba română. Se urmăresc în principal capacitățile cognitive și vocaționale ale candidaților. Pentru aceasta probă nu se impune tematică respectiv bibliografie.

Candidații de la programul Educație fizică și sportivă sunt admiși în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere. Notă finală de admitere se calculează ca medie ponderată din media probelor practice specifice de concurs (90%) și media generală de la examenul de bacalaureat (10%).

UMFST G.E. Palade Târgu Mureș oferă oportunități speciale de înscriere și admitere la studii de licență pentru românii de pretutindeni, candidații aparținând etniei rome și pentru cei proveniți din licee situate în mediul rural: 6 locuri pentru candidații romi, 40 locuri pentru români de pretutindeni, 48 locuri pentru candidații proveniți din licee situate în mediul rural și 10 locuri pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială.

Pentru informații suplimentare privind admiterea 2023 la UMFST G.E. Palade Târgu Mureș accesați: https://adminfo.umfst.ro/.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram