Biblioteca UMFST încurajează studenții să utilizeze resursele electronice de informare de acasă

În perioada 12 – 29 martie 2020, Biblioteca Universității și filialele acesteia își modifică activitatea din sfera relațiilor cu publicul, însă se va asigura continuitatea activităților specifice de bibliotecă în ceea ce privește funcționalitatea unor servicii, cum ar fi: referințe pe e-mail, bibliografii la cerere, cercetare bibliografică, livrare de documente (scanate), în condițiile legii. Toate aceste servicii pot fi solicitate la adresa de e-mail: biblio@umfst.ro.

Totodată, în această perioadă, studenții sunt încurajați să continue studiul de acasă, accesând resursele electronice de informare:

1. Clinical Key Student: https://www.clinicalkey.com/student

2. Anelis Plus, prin care beneficiem de acces la:

ScienceDirect Freedom Collection: https://www.sciencedirect.com/

SpringerLink Journals: https://link.springer.com/

Clarivate Analytics: http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do…

Proquest Central: https://search.proquest.com/central/

Scopus: https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic

Wiley Journals: https://onlinelibrary.wiley.com/

Nature Journals: https://mathscinet.ams.org/mathscinet/

Ovid: https://www.ovid.com/product-details.13456.html

Cambridge Journals: https://www.cambridge.org/core

Sau: www.e-nformation.ro, www.anelisplus.ro

3. Biblioteca Digitală: http://dspace.umftgm.ro/jspui/?locale=ro

__________________________________________________________

Changes in the activity of Public Relations at the University Library,

between March 12th-29th, 2020

We remind you that the University Library and its subsidiaries have temporarily modified their activity of Public Relations, but will ensure the continuity of the specific library activities: references by email, bibliographies on request, bibliographic research, delivery of documents (scanned), according to the law.

All these services can be requested at: biblio@umfst.ro.

At the same time, we encourage you to continue your study at home during this period, by accessing electronic information resources:

1. Clinical Key Student: https://www.clinicalkey.com/student

2. Anelis Plus, which offers access to:

ScienceDirect Freedom Collection: https://www.sciencedirect.com/

SpringerLink Journals: https://link.springer.com/

Clarivate Analytics: http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do…

Proquest Central: https://search.proquest.com/central/

Scopus: https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic

Wiley Journals: https://onlinelibrary.wiley.com/

Nature Journals: https://mathscinet.ams.org/mathscinet/

Ovid: https://www.ovid.com/product-details.13456.html

Cambridge Journals: https://www.cambridge.org/core

Or: www.e-nformation.ro, www.anelisplus.ro

3. Digital Library: http://dspace.umftgm.ro/jspui/?locale=en

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram