Biroul Erasmus+ suspendă activitatea cu publicul până la data de 31 martie 2020 (cu posibilitate de prelungire)

În urma măsurilor adoptate de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă din data de 9 martie 2020, respectiv „sistarea programelor de studii privind schimbul de experiență până la 31 martie 2020”, toate mobilitățile din cadrul programelor Erasmus+, Corpul European de Solidaritate și Granturile Spațiului Economic European (SEE) se suspendă până la aceeași dată.

În acest context, Biroul Erasmus+ al UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș prelungește perioada de depunere a dosarelor pentru mobilități de studiu Erasmus pentru anul universitar 2020-2021 până la data de 20 aprilie 2020 (cu posibilitatea prelungirii acestui termen).

Dosarele de aplicație se pot trimite prin e-mail, la adresa: rel.int@umfst.ro  în format PDF (NU POZE), urmând ca după reluarea activității cu publicul acestea să fie depuse în format fizic la Biroul Erasmus+. Dosarele vor fi verificate și dacă sunt complete și conforme, veți primi un feedback pe e-mail.

____________________________________________________________________

Erasmus+ office suspends face-to-face activity until the 31st of March 2020 (with the possibility of prolongation)

Following the measures adopted by the National Committee for Special Emergency Situations from March 9, 2020, namely “the cessation of study programs on exchange programs until March 31, 2020”, all mobilities within the Erasmus   programs, the European Solidarity Corps and the Space Grants The European Economic (EEA) is suspended until the same date.

In this context, the Erasmus+  Office extends the period for submitting Erasmus study mobility application files for the academic year 2020-2021 until 20.04.2020 (with the possibility of extending this term).

The application files can be sent by email, to the address rel.int@umfst.ro in PDF format (NOT PICTURES), following that after reopening the office with the public, they will be submitted personally to the Erasmus+ Office. The files will be checked and if they are complete and compliant, you will receive feedback via email.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram