Hotărârea Senatului Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureș privind unele măsuri de limitare a riscului de răspândire a noului coronavirus (SARS-CoV-2)

Având în vedere situația epidemiologică actuală privind transmiterea infecției cu noul coronavirus (SARS-CoV-2), Senatul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș hotărăște:

 1. Se modifică structura anului universitar 2019/2020, după cum urmează:
  1. Se acordă vacanță tuturor studenților, în perioada 16.03-29.03.2020;
  1. Se anulează vacanța din perioada 13.04-19.04.2020;
  1. Se scurtează cu o săptămână sesiunea de examene pentru toți anii, aceasta urmând a se desfășura pe parcursul a 3 săptămâni,  în perioada: 08.06-28.06.2020.
 2. Ulterior vacanței din luna martie 2020, activitățile didactice se vor desfășura în regim online, până la stabilizarea situației epidemiologice actuale; studenții vor putea participa la aceste activități și din locul de reședință, dar vor avea obligația îndeplinirii tuturor cerințelor didactice.
 3. Se va constitui un grup de lucru format din specialiști interni și externi, care va lucra în perioada imediat următoare pentru a face operațională platforma de învățământ online a universității și care va asigura instruirea necesară implementării acestui sistem de învățământ la toate programele de studii.
 4. Decanatele împreună cu toate cadrele didactice vor lucra în perioada vacanței studenţilor din luna martie pentru organizarea procesului de învățământ online și pentru realizarea și punerea la dispoziția studenților a resurselor educaționale necesare, în măsură să înlocuiască interacțiunea directă cadru didactic – student (cursuri în format electronic, inclusiv în format video, materiale demonstrative video și audio de prezentare a activităților practice, formate de CBL, PBL adaptate specificului fiecărei discipline, sesiuni de videochat și de tutoriat, formate de evaluare sumativă și formativă a studenților). Toate activitățile de tip cursuri, seminarii, stagii, lucrări practice vor fi suplinite prin activități online.
 5. Se va reorganiza activitatea didactică sub formă modulară (de regulă, 2 module pe semestru), cu posibilitatea de organizare de sesiuni intermediare pentru evaluarea teoretică și/sau practică după finalizarea modulelor. Modul de derulare propriu-zisă a activităților în cadrul modulelor va fi stabilit de către fiecare facultate.
 6. Până în data de 29.03.2020, toate disciplinele care vor fi incluse în modulul 1 vor avea încărcate on line cel puțin resursele educaționale pentru săptămâna 30.03-03.04.2020, urmând ca procesul de încărcare a resurselor să fie continuat în forma şi ritmul menționate (resurse disponibile în totalitate la începutul săptămânii de activitate).
 7. Procesul de învățământ online nu va înlocui procesul de învățământ onsite, pentru programele care nu sunt de tip ID. Decizia de reluare a activității onsite va succede dispariției riscului de infecție, confirmată ca atare de către autoritățile competente. Ulterior reluării activității obișnuite de predare, platforma online și resursele existente pe aceasta platformă vor deveni instrumente suplimentare de educație.
 8. Se menține interdicția deplasării cadrelor didactice, în interes de serviciu, în zonele cu risc epidemiologic; mobilitățile studențești  de tip outcoming și incoming se suspendă.
 9. Activitățile administrative, de cercetare și studiu individual din cadrul universității nu se suspendă.
 10. Consiliul de administrație va decide cu privire la desfășurarea activității din structurile administrative, cu privire la:
  1. Aprobarea decalării programului de lucru;
  1. Restrângerea activității prin efectuarea concediilor de odihnă restante din anul 2019 sau a celui aferent anului 2020;
  1. Identificarea personalului care poate să își îndeplinească atribuțiile la distanță, de la domiciliu, utilizând mijloacele de comunicare electronică.
 11. Măsurile de mai sus se aplică programelor de studii desfășurate în Târgu Mureș. Ele vor putea fi extinse, în funcție de evoluția situației, și în alte locații.
 12. Ședințele senatului se vor desfășura, în perioada de risc epidemiologic,  în sistem online.

Senatul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, 11 martie 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram