Candidații se pregătesc pentru examenul de admitere la UMFST

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș organizează duminică, 24 iulie 2022, examenul de admitere pentru candidații înscriși la programele de studii cu durata de 6 sau 5 ani (Domeniul Sănătate) din cadrul facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie.

Cei aproximativ 1350 de candidați înscriși la programele de studii de licență Medicină (6 ani), Medicină militară (6 ani), Medicină dentară (6 ani) și Farmacie (5 ani) își vor putea demonstra nivelul de pregătire la disciplinele Biologie sau Chimie, limba română/ maghiară.

Accesul candidaților în sălile de concurs în care sunt repartizați se poate face între orele 9:00 și 9:30.

Proba scrisă începe la ora 10:00 şi durează 3 (trei) ore pentru programele de studii Medicina, Medicina militară, Medicină dentară și Farmacie.

Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere, astfel: Notă finală admitere = 90% x nota de la proba scrisă + 10% x media generală de la examenul de bacalaureat.

Concursul de admitere se va desfășura pe baza unor chestionare (teste) conținând 100 de întrebări cu răspunsuri la alegere. Candidații înscriși la programul de studiu Medicină militară, în cazul în care nu vor fi admiși pe loc la acest program de studiu, vor fi clasificați în ordinea mediei obținute la admitere și în cadrul programului de studiu Medicină, cu achitarea unei singure taxe de înscriere.

Informațiile de interes pentru candidați privind repartizarea pe sălile de concurs, recomandările și prevederile obligatorii ce privesc organizarea și desfășurarea concursului de admitere din data de 24 iulie 2022, pot fi consultate aici: https://adminfo.umfst.ro/informatii-proba-scrisa-24-iulie-2022/.

Cifra de școlarizare alocată pentru anul universitar 2022-2023, programelor de studii de 6 și 5 ani, din Domeniul Sănătate, la care admiterea se face pe bază de examen scris:

  • Medicină – 150 locuri buget (lb. română), 150 locuri buget (lb. maghiară), 80 locuri taxă
  • Medicină militară – 30 locuri buget
  • Medicină dentară – 40 locuri buget (lb. română), 40 locuri buget (lb. maghiară), 20 locuri taxă
  • Farmacie – 50 locuri buget (lb. română), 50 locuri buget (lb. maghiară)

Din numărul total de 1011 candidați înscriși la examenul de admitere în cadrul Facultății de Medicină, pentru programul Medicină militară, Secția de Pregătire Medico-Militară Tg. Mureș, au optat 77 de candidați, totalul candidaților la linia de studiu în limba română fiind de 809, iar pentru linia de studiu maghiară, 279 candidați.

La Facultatea de Medicină Dentară s-au înscris 195 de candidați pe cele 100 de locuri disponibile, dintre care 105 candidați pentru Medicină dentară linia de studiu- limba română și 90 de candidați, linia de studiu – limba maghiară.

Pentru programul de studiu Farmacie, linia de studiu – limba română, au optat 37 de candidați, iar pentru linia de studiu în limba maghiară 32 de candidați.

Le dorim mult succes candidaților la examenul de admitere la UMFST!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram