În atenția studenților care efectuează o mobilitate de plasament Erasmus 2019-2020

Departamentul de Relații Internaționale din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș transmite următoarele precizări studenților care efectuează o mobilitate de plasament Erasmus 2019-2020.

PARTICIPAREA LA CURSURILE ONLINE

Vă atragem atenția că participarea dumneavoastră la activitățile online de la UMFST nu este posibilă pe durata efectuării mobilității (pentru aceia dintre dumneavoastră a caror mobilitate se suprapune cu începerea anului universitar)!

Dumneavoastră beneficiați de o mobilitate de practică pentru care ați primit o bursă din fonduri europene. Există reguli foarte precise în legătură cu cheltuirea banilor și implicit cu desfășurarea mobilităților de plasament. Ca să faceți cursurile online trebuie să figurați în evidenta Decanatului că urmați aceste cursuri online. Tot în evidențe figurați cu o mobilitate Erasmus. Acest lucru este imposibil, e ca și cum ați fi prezent în două locuri diferite în același timp. 

În plus, mobilitatea dumneavoastră presupune nu numai prezența fizică în structura medicală pe care ați ales-o, ci și implicarea în activitățile medicale din serviciul respectiv. Noțiunea de „timpul meu personal” (probabil timp liber) reprezintă doar după-amiezile, pentru că în rest vă faceți stagiul. Cursurile și LP-urile sunt repartizate pe toată durata unei zile, nu doar după-amiaza. 

La întoarcerea în țară veți primi o adeverință care să ateste motivul pentru care ați lipsit – vor fi absențe motivate. 

FINALIZAREA MOBILITĂȚII ERASMUS

Documentele necesare la întoarcerea din mobilitate:

– certificatul de prezență cu perioada din contractul financiar primit pe email, completat, semnat și ștampilat de către instituția gazdă;

– AFTER THE MOBILITY – completat în detaliu, semnat și ștampilat;

– contractul financiar pe care l-ați semnat online trebuie depus cu semnătura dvs. în original;

– documente de transport – bilete de avion, facturi, chitanțe, bonuri de benzină/motorină, bilet de tren, bilet de autobuz.

Toate aceste documente le puneți într-un plic pe care scrieți numele dvs., facultatea și le depuneți în cutia de corespondență, pe care o vom amplasa în clădirea principală, lângă cabina portarului, începând cu data de 01.10.2020.                                                                     

TO THE STUDENTS WHO ARE ACCOMPLISHING AN ERASMUS PLACEMENT MOBILITY 2019-2020

PARTICIPATION IN ONLINE COURSES

We draw your attention to the fact that your participation in the online activities at UMFST is not possible during the mobility (for those of you whose mobility overlaps with the beginning of the academic year)!

You benefit from a placement mobility for which you received a scholarship from European funds. There are very precise rules regarding the spending of money and implicitly with the development of placement mobilities. In order to take the online courses, you must  fiti in evidentathe dean’s office that you are taking these online courses. You also figure in evidence with an Erasmus mobility. This is impossible, it’s like being present in two different places at the same time.

In addition, your mobility involves not only the physical presence in the medical institution you have chosen, but also the involvement in the medical activities of the respective service. The notion of “my personal time” (probably free time) represents only the afternoons, because otherwise you do your internship. Courses and LPs are distributed throughout the day, not just in the afternoon.

When you return to your home university (UMFST), you will receive a certificate attesting to the reason why you were absent – your absences will be motivated.

FINISHING THE ERASMUS MOBILITY

Documents required when returning from mobility:

– the certificate of presence with the period from the financial contract received by email, completed, signed and stamped by the host institution;

– AFTER THE MOBILITY – completed in detail, signed and stamped;

– the financial contract that you have signed online, must be submitted with your signature in the original;

– transport documents – plane tickets, invoices, receipts, petrol / diesel vouchers, train ticket, bus ticket.

Put all these documents in an envelope on which you write your name, faculty and put them in the mailbox, which we will place in the main building, next to the porter’s cabin, beginning with 01.10.2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram