Informare înscrieri DPPD nivelul II, studii de aprofundare – program postuniversitar

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic informează candidații la admiterea la programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor didactice Nivelul II (de aprofundare) – organizat în regim postuniversitar psihopedagogic, cu privire la calendarul de înscriere, admitere și confirmare și documentele necesare, după cum urmează:

Perioada de înscriere, admitere și confirmare: 31.01.2023-02.02.2023, între orele 10:00-14:00, sala A 201.

Afișarea rezultatelor: 03.02.2023

Dosarul candidatului se depune în format fizic la sala A 201, Str. Nicolae Iorga nr. 1 și cuprinde următoarele documente:

– Originalul și copia Diplomei de Licenta și a Suplimentului la Diplomă

– Originalul și copia Adeverinței/Diplomei de Masterat și a Suplimentului la Diplomă

– Originalul și copia Adeverinței de absolvire a Nivelului I (inițial) de pregătire psihopedagogică din cadrul DPPD

– Originalul și copia Certificatului de naștere/căsătorie

– Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie

– Două fotografii tip buletin

– Copie carte de identitate

– Dosar plic

– Dovada taxei de înscriere în valoare de 200 lei (taxa se achită la casieria universității sau OP).

Admiterea se face pe baza de dosar.

Informațiile se regăsesc în secțiunea specifică: https://www.umfst.ro/universitate/departamentul-pentru-pregatirea-personalului-didactic/admitere.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram