Apariții noi editoriale, Editura University Press

Editura Universității aduce în atenția candidaţilor la admiterea la programul de studii universitare de licenţă farmacie, noile apariții editoriale în limba română și limba maghiară: Teste de chimie organică și Szerves kémia tesztgyűjtemény.

Cartea de teste îşi propune să ofere un instrument de verificare a cunoştinţelor sub forma a 500 de teste de chimie organică, fiind concepută luând în considerare structura clasică a disciplinei de chimie organică din învăţământul preuniversitar: structură, reactivitate, izomerie, hidrocarburi, compuşi cu funcţiuni monovalente, divalente, trivalente, compuşi cu funcţiuni mixte, inclusiv compuşi cu importanţă biologică. Fiecare întrebare are cinci variante de răspuns, dintre care un singur răspuns este corect.

„Chimia reprezintă una dintre disciplinele fundamentale aparţinând ştiinţelor exacte și ale cărei baze, puse în învăţământul preuniversitar, trebuie să fie deţinute de candidaţii la admiterea la programul de studii universitare de licenţă farmacie. Rezolvarea testelor trebuie să înceapă firesc după însuşirea noţiunilor teoretice cuprinse în manualele indicate în bibliografie.” (Autorii: Imre Silvia, Gâz Florea Șerban Andrei, Donáth-Nagy Gabriela-Monica, Székely-Szentmiklósi Blanka, Tero-Vescan Amelia)

Cărțile pot fi achiziționate de la sediul Librăriei Universității UMFSTore sau prin comandă on-line, la adresele: https://librarie.umfst.ro/admitere-sesiunea-2023/teste-chimie și respectiv, https://librarie.umfst.ro/admitere-sesiunea-2023/szerves-kemia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram