Mobilități de plasament Erasmus+ pentru doctoranzii proaspăt absolvenți

Biroul Erasmus+ din cadrul Departamentului de Relații Internaționale anunță doctoranzii care au absolvit studiile doctorale și care nu beneficiază de alte burse finanţate din fonduri ale Uniunii Europene că pot beneficia de burse de plasament (stagiu) în cadrul programului Erasmus+. Aceste burse oferă posibilitatea stabilirii de relaţii de colaborare ştiinţifică.

Durata mobilităţii este de 2-6 luni și se poate desfășura numai în primul an de la finalizarea studiilor doctorale (data Ordinului Ministrului Educației și Cercetării privind atribuirea titlului de Doctor).

Mobilitatea se poate desfăşura în universităţi partenere (lista se găseşte pe site-ul UMFST), alte universităţi sau instituții primitoare din UE, spitale din orice ţară a UE sau ţări care nu sunt membre UE, dar posedă carta Erasmus + (ex. Turcia). Pentru efectuarea mobilității trebuie obținută o scrisoare de acceptare din partea şefului de departament sau al secţiei clinice respective.

Cuantumul bursei este cuprins între 670 și 720 euro/lună, în funcție de țara de destinație, la care se adaugă o cofinaţare din fonduri proprii ale UMFST, în valoare de 100 euro.

Dosarele de candidatură trebuie să conţină următoarele documente: CV, o scrisoare de intenţie care să includă locaţia aleasă şi date de contact, o copie a cărţii de identitate, adeverință de la școala doctorală privind înmatricularea în an final de studii doctorale, declarație pe proprie răspundere că nu beneficiază de alte burse finanţate din fonduri UE.

Dosarele de candidatură se depun online pe toată durata anului (sesiune deschisă) la următoarele adrese de e-mail: rel.int@umfst.ro (pentru domeniul Sănătate) și veronica.zaharagiu@umfst.ro (pentru domeniile Științe și Tehnologie).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram