Mobilități de plasament Erasmus+ pentru studenții masteranzi aflați în ultimul an de studii masterale

Biroul Erasmus+ din cadrul Departamentului de Relații Internaționale anunță studenții masteranzi aflați în ultimul an de studii masterale că pot beneficia de burse de plasament (stagiu) în cadrul programului Erasmus+, cu condiția să nu beneficieze de alte burse finanţate din fonduri ale Uniunii Europene.

Aceste burse oferă posibilitatea candidaților de a dobândi experiență profesională și de a stabili relaţii de colaborare profesională. Înscrierile se fac online la adresa de e-mail: veronica.zaharagiu@umfst.ro, în perioada 21 aprilie – 22 mai 2020.

Pot candida doar masteranzii care își încheie studiile de masterat în anul 2020. Foarte important: selecția candidaților se face înainte de susținerea disertației, iar mobilitatea Erasmus+ trebuie efectuată în primul an de la încheierea studiilor de masterat.

Durata mobilităţii este de 2-5 luni/an și se poate desfăşura în universităţi partenere (lista se găseşte pe site-ul UMFST), alte universităţi sau instituții primitoare din UE, instituţii de cercetare/spitale din orice ţară a UE sau ţări care nu sunt membre UE dar posedă carta Erasmus + (ex. Turcia). Pentru efectuarea mobilității, candidaţii trebuie să obțină o scrisoare de acceptare din partea instituției în care se desfășoară mobilitatea. Cuantumul bursei este cuprins între 670 și 720 euro/lună, în funcție de țara de destinație, la care se adaugă un sprijin financiar în valoare de maximum 100 euro din fonduri proprii ale UMFST.

Dosarele de candidatură trebuie să cuprindă următoarele documente: CV (care să conțină și datele de contact ale candidatului), scrisoare de intenţie care să includă destinația dorită, copie dupa cartea de identitate, adeverință care să ateste că studentul este în ultimul an al studiilor masterale (precizare: la plecarea în mobilitate trebuie să facă dovada finalizării studiilor de masterat – obținerea diplomei/ adeverinței de la IOSUM/ Compartimentul Acte de studii), declarație pe proprie răspundere că nu beneficiază de alte burse finanţate din fonduri UE.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram