Mobilități de plasament pentru studenți în cadrul programului Erasmus+

Mobilități de plasament pentru studenți în cadrul programului Erasmus+

ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

NOU: pot participa la selecție și studenții din anul II Medicină și Medicină dentară

Biroul Erasmus+ organizează concurs de selecţie pentru obţinerea unei burse de plasament Erasmus pentru studenţi.  Pot participa studenți din anii :

 • II, III, IV şi V – MEDICINĂ
 • II, III şi IV – FARMACIE
 • II, III, IV, V – MEDICINĂ DENTARĂ
 • I şi II – BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE, NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ, ASISTENŢĂ MEDICALĂ
 • I şi  II COSMETICĂ MEDICALĂ – TEHNOLOGIA PRODUSULUI COSMETIC

Detalii

În cadrul Programului Erasmus+ perioada de plasament se poate desfăşura într-o universitate, spital universitar sau spital privat, clinică, cabinet privat în orice ţară a UE sau eligibilă în programul Erasmus+(ex:Turcia). Bursa va fi acordată numai în cazul în care se obține o scrisoare de acceptare din partea instituţiei gazdă, semnată de şeful departamentului sau al secţiei respective.

Durata bursei este de 2 luni.

Acest tip de mobilitate vizează adaptarea studenţilor la cerințele pieţei de muncă din comunitatea europeană şi însuşirea unor cunoştinţe sau abilităţi profesionale și lingvistice.

Depunerea dosarelor

Dosarele se depun în perioada  28.10 – 27.11.2020 pe adresa de email anca.rachita@umfst.ro, sub forma unui singur document, în format PDF a cărui denumire să cuprindă NUMELE, PRENUMELE, FACULTATEA și ANUL DE STUDIU (exemplu: Rachita Anca, Medicină, anul II) și care să conțină fișiere cu toate actele necesare: opis, fişa de înscriere la concursul de selecţie pentru burse de plasament Erasmus, anexe justificative ale punctajelor din fişa de înscriere, CV EUROPASS, copie după cartea/buletinul de identitate/paşaport și scrisoare de motivaţie

NB 1: aplicațiile trimise pe altă adresă de email decât cea menționată în anunț, nu se vor lua în considerare

NB 2: Având în vedere situația particulară legată de pandemia de SARS-CoV-2, de această dată, în dosar nu se vor depune:

– adeverința de la decanat cu mediile anilor de studiu încheiați. Media anilor de studii încheiați va fi calculată de fiecare student (din Carnetul online-istoric școlar). Aceste medii vor fi apoi confirmate de secretariatele decanatelor la cererea Biroului Erasmus+.

– adeverința de preparator/demonstrator. Lista preparatorilor/demonstratorilor va fi solicitată de către Biroul Erasmus+ de la decanate.

Criterii de eligibilitate:

 • studenţi români/străini înmatriculaţi la UMFST „G.E.Palade” Târgu Mureş
 • studenţi care au toate examenele promovate în anii de studiu încheiați

Dosarul trebuie să conţină:

 • Opis
 • Fişa de înscriere la concursul de selecţie pentru burse de plasament Erasmus
 • Anexe justificative ale punctajelor din fişa de înscriere (diplome, certificate, copii ale articolelor publicate, copii ale rezumatelor lucrărilor comunicate în cadrul unor congrese şi ale diplomelor de participare la aceste congrese etc.) introduse în dosar în ordinea criteriilor din fişa de înscriere. Aceste anexe vor fi numerotate pe fiecare pagină completată, iar în fişa de înscriere,

la fiecare criteriu se vor trece obligatoriu paginile la care se găsesc justificările. A se urma instrucţiunile din fişa de înscriere!!

 • CV EUROPASS (cu adresa completă a candidatului, inclusiv telefon și email de contact) redactat în limba română
 • Copie dupa cartea/buletinul de identitate/paşaport
 • Scrisoare de motivaţie

 Criteriile şi grila de evaluare sunt disponibile pe site-ul universităţii la adresa : https://www.umfst.ro/universitate/relatii-internationale/erasmus/outgoing-students/documents.html

la capitolul MOBILITĂŢI DE PLASAMENT / TRAINEESHIPS MOBILITIES (SMP), Dosar de selecţie / Selection dossier.

Pentru detalii şi nelămuriri ne puteţi contacta la adresa de e-mail rel.int@umfst.ro sau la nr. de telefon 0265215551 int.235

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram