Calendar preadmitere 2023 UMFST, studii de licență

Oficiul pentru Admitere (OAd) din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș anunță calendarul sesiunii de Preadmitere 2023, studii de licență:

19 aprilie, ora 08:00 – 31 mai 2023, ora 12:00 – înscrieri online 24/24h în platforma admitere.umfst.ro

7 iunie 2023 – afișare rezultate preliminare

8 iunie, ora 8:00– 15 iunie 2023, ora 12:00 – rezervare loc*24/24h

19 iunie 2023 – afișare rezultate după rezervarea locului

10 iulie, ora 8:00 – 11 iulie 2023, ora 15:00 – încărcare diplomă (adeverință) bacalaureat

12 iulie 2023 – afișare rezultate

13 iulie, ora 08:00 – 14 iulie 2023, ora 15:00 – confirmare loc online în platforma de înscriere (admitere.umfst.ro) și apoi depunerea dosarelor fizice la decanatele facultăților

*Achitarea taxei de rezervare loc (200 lei) și încărcarea dovezii în platforma de înscriere

INFORMAȚII UTILE PRIVIND CONDIȚIILE DE EVALUARE A CANDIDAȚILOR

Evaluarea candidaților la preadmitere, programe de studii de licență:

Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere, astfel:

Notă finală admitere = 60% x media aritmetică a anilor de studiu IX-XI + 40% x media aritmetică a anilor de studiu la disciplina relevantă pentru domeniul de admitere*

*clasele IX și X sau clasele IX, X și XI (în funcție de anii în care se studiază disciplina relevantă la profilul candidatului)

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PREADMITERE 2023 – PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ/ DISCIPLINE RELEVANTE:

FACULTATEA DE FARMACIE:
• Chimie medicală (3 ani, IF, 180 credite, Autorizat (AP), Română) – disciplină relevantă Chimie
• Chimie tehnologică (3 ani, IF, 180 credite, Autorizat (AP), Română) – disciplină relevantă Chimie

IF – Învățământ cu frecvență              (AP) – Autorizat

FACULTATEA DE INGINERIE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIILOR:

• Automatică și informatică aplicată (4 ani, IF, 240 credite, Acreditat (A), Română) – disciplină relevantă Matematică
 Inginerie medicală (4 ani, IF, 240 credite, Autorizat (AP), Română) – disciplină relevantă Matematică sau Biologie
• Informatică – (3 ani, IF, 180 credite, Acreditat (A), Română / Autorizat (AP), Maghiară) – disciplină relevantă Matematică sau Informatică
• Energetică și tehnologii informatice (4 ani, IF, 240 credite, Autorizat (AP), Română) – disciplină relevantă Matematică
• Tehnologia construcțiilor de mașini (4 ani, IF, 240 credite, Acreditat (A), Română) – disciplină relevantă Matematică
• Sisteme de producție digitale (4 ani, IF, 240 credite, Autorizat (AP), Română) – disciplină relevantă Matematică
• Inginerie economică industrială (4 ani, IF, 240 credite, Acreditat (A), Română) – disciplină relevantă Matematică

IF – Învățământ cu frecvență             (A) – Acreditat               (AP) – Autorizat

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI LITERE „PETRU MAIOR”

• Comunicare și media emergente (3 ani, IF, 180 credite, Autorizat (AP), Română) – disciplină relevantă Limba și literatura română
• Comunicare și relații publice (3 ani, IF, 180 credite, Acreditat (A), Română) – disciplină relevantă Limba și literatura română
• Istorie (3 ani, IF, 180 credite, Acreditat (A), Română) – disciplină relevantă Istorie
• Limba și literatura română – Limba și literatura engleză (3 ani, IF, 180 credite, Acreditat (A), Română) – disciplină relevantă Limba și literatura română
• Limbi moderne aplicate (en-fr-ger-it) – (3 ani, IF, 180 credite, Autorizat (AP) – disciplină relevantă Limba modernă (engleză, franceză, germană sau italiană)
• Studii de securitate (3 ani, IF, 180 credite, Acreditat (A), Română) – disciplină relevantă Limba și literatura română

IF – Învățământ cu frecvență             (A) – Acreditat               (AP) – Autorizat

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DREPT

• Drept (4 ani, IF/ID, 240 credite, Acreditat (A)/Autorizat (AP) ID, Română) – disciplină relevantă Limba română sau Istorie sau Matematică sau Economie
• Administrație publică (3 ani, IF, 180 credite, Acreditat (A), Română) ) – disciplină relevantă Limba română sau Istorie sau Matematică sau Economie
• Contabilitate și informatică de gestiune (3 ani, IF/ID, 180 credite, Acreditat (A)/ Autorizat (AP) ID, Română) – disciplină relevantă Matematică sau o disciplină la alegere din domeniul economic (Economie, Economie aplicată, Educație antreprenorială, Contabilitate, Elemente de statistică, finanțe și asigurări, Analiză economico-financiară, Informatică)
• Finanțe și Bănci (3 ani, IF, 180 credite, Acreditat (A), Română)– disciplină relevantă Matematică sau o disciplină la alegere din domeniul economic (Economie, Economie aplicată, Educație antreprenorială, Contabilitate, Elemente de statistică, finanțe și asigurări, Analiză economico-financiară, Informatică)
• Management (3 ani, IF/ID, 180 credite, Acreditat (A)/Autorizat (AP) ID, Română) – disciplină relevantă Matematică sau o disciplină la alegere din domeniul economic (Economie, Economie aplicată, Educație antreprenorială, Socio -umane/Educație pentru societate, Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, Administrarea afacerilor)
• Economia comerțului, turismului și serviciilor (3 ani, IF, 180 credite, Acreditat (A), Română) – disciplină relevantă Matematică sau o disciplină la alegere din domeniul economic (Economie, Economie aplicată, Educație antreprenorială, Geografie, Socio-umane/Educație pentru societate, Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, Administrarea afacerilor)

IF – Învățământ cu frecvență   ID – Învățământ la distanță   (A) – Acreditat   (AP) – Autorizat

Platforma de informare candidați admitere/ preadmitere 2023https://adminfo.umfst.ro/.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram