Precizări pentru studenți, mobilități de plasament Erasmus+ Domeniul Sănătate (Health), an universitar 2021-2022

RO: ANUNȚ CONCURS DE SELECȚIE MOBILITĂȚI DE PLASAMENT ERASMUS+  DOMENIUL SĂNĂTATE (HEALTH), AN UNIVERSITAR 2021-2022

Biroul Erasmus+ al Departamentului de Relaţii Internaționale anunţă concursul de selecţie pentru mobilităţi de plasament Erasmus+ (SMP), an universitar 2021-2022. Aceste mobilități se adresează studenților:

  • MEDICINĂ: anii II, III, IV şi V
  • FARMACIE: anii II, III şi IV
  • MEDICINĂ DENTARĂ: anii II, III, IV, V
  • BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE, NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ: anii I şi II
  • ASISTENŢĂ MEDICALĂ: anii I, II și III
  • COSMETICĂ MEDICALĂ  ȘI TEHNOLOGIA PRODUSULUI COSMETIC: anii I şi II

Mobilitatea de plasament se poate desfășura într-o universitate, spital universitar sau spital privat, clinică sau cabinet privat, laboratoare, institute de cercetare, farmacii, etc.

Studenții selectați, vor putea beneficia de finanțare doar dacă obțin o scrisoare de acceptare din partea instituției gazdă, semnată de șeful departamentului sau al secției respective.

Noul program Erasmus+ 2021-2027 aduce câteva modificări/noutăți, care sunt încă în curs de implementare și care se referă la țările și eligibilitatea organismelor în care se vor putea desfășura mobilitățile, sprijinul financiar (subzistență, transport, etc) alte aspecte administrative. De îndată ce ele vor fi disponibile, vor fi publicate pe site-ul Rel Int – Erasmus.

Durata mobilității este de 2 luni și se poate desfășura DOAR în perioada: 27.06.2022-16.09.2022, adică după sesiunea de examene și înainte de începerea anului universitar 2022-2023. Studenții care au restanțe în anul universitar curent își pot începe mobilitatea după încheierea sesiunii de restanţe şi re-examinări. Nu se acceptă perioade de mobilitate care depășesc data de 16.09.2022 (data de începere a anului universitar 2022-2023).

Platforma Mobility Online. Începând cu această selecție, gestionarea mobilităților Erasmus se va face exclusiv online cu ajutorul platformei Mobility Online, platformă dedicată activităților din programul Erasmus+.

Pe site-ul Relații Internaționale, secțiunea Erasmus veți găsi: tutorialul de utilizare a platformei. Vă rugăm să citiți cu atenție indicațiile din tutorial și să le urmați întocmai.

În cazul în care întâmpinați dificultăți, vă rugăm să luați legătura cu Biroul Erasmus+ (email: rel.int @umfst.ro (pt. Medicină) sau silviana.tulbure@umfst.ro (pt. Medicină Dentară şi Farmacie), Tel: 0265215551/235)

Aplicațiile se pot depune în perioada 28.01.2022 – 18.02.2022 utilizând link-ul de mai jos:

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=TARGU02&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&aust_prog=SMP_MED&sprache=en


EN: ANNOUNCEMENT  SELECTION COMPETITION  FOR ERASMUS+ TRAINEESHIP MOBILITIES FOR STUDENTS ENROLLED AT THE FACULTY OF MEDICINE IN ENGLISH and DENTAL STUDIES IN ENGLISH,
ACADEMIC YEAR 2021-2022

The Erasmus+ Office of the International Relations Department organizes the selection competition for student Erasmus+ traineeship mobilities (SMP), academic year 2021-2022.

These mobilities can be accessed by the following students:

  • Students enrolled at the Faculty of Medicine Medicine in English: 2nd, 3rd, 4th and 5th year of study
  • Students enrolled at the Faculty of Dental Studies Dental Studies in English: 2nd, 3rd, 4th and 5th year of study

The Erasmus+ traineeship mobility can be carried out in a university, a teaching or private hospital, clinic, or private practice, laboratory, research institute, pharmacy, etc.

Selected students will only be able to obtain funding if they receive a letter of acceptance from the host institution, signed by the head of the department concerned.

The new 2021-2027 Erasmus+ Programme brings some changes/new features, which are still being implemented and which concern the countries and eligible institutions where the mobility will be carried out, financial support (subsistence, transport, etc.) and other administrative aspects. As soon as they are available, they will be posted on the Rel Int – Erasmus website.

The duration of the mobility is 2 months and can ONLY take place between: 27.06.2022-16.09.2022, namely after the exam session and before the start of the academic year 2022-2023. Students who have failed exams in the current academic year can begin their mobility once the re-session (for failed exams and re-examinations) is over.

Mobility periods beyond 16.09.2022 (beginning of the new academic year) are not accepted.

Mobility Online Platform. Starting with this selection, the management of Erasmus mobility will be exclusively online using the Mobility Online platform, a platform dedicated to Erasmus+ activities. On the International Relations – Erasmus website, you will find the tutorial on how to use the platform. Please read the instructions in the tutorial carefully and follow them exactly.

Please, also note that Mobility Online platform is still being implemented and errors may occur. If you encounter any difficulties, please contact the Erasmus+ Office (email: rel.int @umfst.ro, (for Medicine) or silviana.tulbure@umfst.ro (for Dental Studies), Phone: 0265215551/235).

Applications can be submitted from 28.01.2022 to 18.02.2022 using the link below:

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=TARGU02&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&aust_prog=SMP_MED&sprache=en

Detalii/ Details:

For English:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram