Precizări privind repartizarea și cazarea studenților în căminele studențești, an universitar 2022-2023

Serviciul Social Administrativ din cadrul Direcției Administrative informează studenții cu privire la repartizarea în căminele studențești pentru anul universitar 2022-2023, organizarea și derularea activităților specifice privind cazarea.

Situația repartizării studenților pe cămine studențești și camere, în anul universitar 2022/2023 poate fi consultată aici: https://www.umfst.ro/fileadmin/directia_adm/social/2022/cazare/repartizare_studenti_2022-2023.pdf

Studenţii care au obținut un loc de cazare se vor identifica în situația repartizării pe cămine și camere (tabelul postat) astfel:

studenții din anul I- potrivit numărului legitimației de concurs sau numărul dosarului de înscriere,

– studenții din anii II- VI – potrivit numărului matricol.

Studenţii care au obținut un loc de cazare se vor prezenta la căminul studențesc repartizat pentru ocuparea locului conform programului de mai jos și vor avea asupra lor:

Cartea de identitate sau paşaportul

– în cazul studenţilor cu părinte „cadru didactic şi didactic auxiliar activ, pensionat sau decedat” adeverinţă în original actualizată în luna septembrie 2022, conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,

– studenții orfani (de unul sau de ambii părinți) copie a certificatului de deces,

– studenții care provin din plasament familiar sau case de copii, precum și studenții cu dizabilități, vor prezenta un document care să ateste acest lucru.

PROGRAMUL CENTRULUI DE CAZARE:

14 – 16 septembrie 2022, între orele 08:00 – 14:00 – primirea legitimaţiilor de cămin și intrarea/cazarea în cămin

17 septembrie 2022, între orele 12:00 – 14:00 – redistribuirea locurilor de cazare, rămase libere prin neprezentarea studenților la locul repartizat, conform tabelului afișat în secțiunea dedicată informării privind cazarea studenților.

Recomandăm studenților să parcurgă toate precizările de interes privind procedura, reglementările și activitățile specifice de cazare în căminele Universității, postate în secțiunea dedicată: https://www.umfst.ro/universitate/directia-administrativa/serviciul-social/camine-studentesti/repartizarea-studentilor-in-camin.html

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram