Seminar cu tema „Robust control of machine learning algorithms with noisy data” (ROBCMA)

Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș organizează, în data de 7 octombrie 2022, seminarul „Robust control of machine learning algorithms with noisy data” (ROBCMA) susținut de dr. ing. Bogdan Robu de la GIPSA-Lab – Control Systems Department, Universitatea Grenoble Alpes, Franța.

Evenimentul se va desfășura în Aula din clădirea A (Sala A200), str. Nicolae Iorga, nr. 1, cu începere de la ora 10:00 și se adresează cadrelor didactice și de cercetare, dar și studenților, masteranzilor și doctoranzilor.

Tematica seminarului vizează problematica controlului rețelelor neuronale profunde și învățarea din date nesigure în timp real. Prelegerea se va axa pe prezentarea unor rezultate recente din domeniul aplicării rețelelor neuronale convoluționale (CNN) pentru clasificarea imaginilor și algoritmilor de învățare și pentru detecția anomaliilor în funcționarea sistemelor IoT și Cloud.

În secțiunea de aplicații vor fi prezentate scenarii de îmbunătățire a algoritmilor de învățare cu ajutorul unor bucle de control bazate pe evenimente, respectiv scenarii ce vizează un cadru de învățare pentru detecția robustă a anomaliilor (RAD) în prezența etichetărilor nesigure, neglijente sau rău intenționate.

Formular de înregistrare a participanților: https://forms.office.com/r/aWatLj7Uye

Seminarul se înscrie în seria activităților organizate în cadrul proiectului FDI „Internaționalizarea UMFST G.E. Palade Târgu Mureș, între continuitate și descoperirea de noi valențe ancorate în contextul dinamicii externe, cod CNCIS-FDI-2022-0591”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram