Studenți la Istorie, vizită documentară la Muzeul Județean Mureș

Foto studenti Istorie (1)Studenți ai Facultății de Științe și Litere „Petru Maior”, Specializarea Istorie, au efectuat, zilele trecute, o vizită documentară în cadrul Laboratorului de conservare-restaurare al Muzeului Județean Mureș, coordonat de dr. Raluca Dumitrescu, șef secție, expert restaurator lemn policrom și pictură pe panou.

Vizita a fost organizată în cadrul unui workshop de restaurare lemn policrom, desfășurat în perioada 20-25 octombrie 2019, la care au participat studenți, masteranzi și doctoranzi de la Universitatea Națională „George Enescu” din Iași, Facultatea de Arte Vizuale și Design (coord. prof. univ. dr. Cornelia Bordașiu și lector. univ. dr. Bogdan Ungurean, experți restauratori pictură tempera) și de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Științe Socio-Umane, Departamentul de Istorie Patrimoniu și Teologie Protestantă (coord. lector univ. dr. Mirel Bucur, expert restaurator pictură tempera pe panou și icoane pe sticlă).

Foto studenti Istorie (2)Studenții mureșeni, unii aspiranți în pregătirea ca viitori specialiști în patrimoniul cultural, au avut ocazia să asiste, după orele de curs teoretic prezentate de dr. Dorel Marc, cercetător științific în cadrul Secției de Etnografie și Artă Populară, la prezentarea și explicarea unor etape/faze de lucru din activitatea de restaurare-conservare a mobilierului țărănesc și de breaslă, începând cu diagnoza, prin observarea unor deteriorări de natură fizico-chimică, fizico-mecanică şi biologică asupra componentelor, ca urmare a procesului de îmbătrânire naturală a materialelor de la sf. sec XIX, dar şi a acţiunii factorilor exogeni (acţiunea luminii, U.R., temperatură, atmosferă poluantă, mediu nociv ș.a.), folosindu-se inclusiv tehnologia digitală alături de aparatura fizico-optică clasică.

De asemenea, au asistat la demonstrații practice privind operațiile de consolidări structurale (repoziționarea și refacerea aderenței elementelor detașate); consolidări și completări la nivelul zonelor lacunare ale stratului-suport; operații de curățire, chituire și încadrare cromatică a stratului pictural- alte operații specifice proceselor de restaurare-conservare.

Foto studenti Istorie (11)„Intenționăm să prezentăm studenților la cursurile/seminariile viitoare alte aspecte ce țin de restaurarea obiectelor și pe alt suport: metal, ceramică, piatră, hârtie, piele, textile ș.a., specialiștii restauratori/conservatori exemplificând cu obiecte din colecțiile noastre muzeale. Considerăm că parteneriatul dintre muzee și universități este mai mult decât benefic și necesar în procesul instructiv-educativ, studenții familiarizându-se cu problematica deosebit de complexă a patrimoniului cultural, îmbinând cunoașterea teoretică cu cea practică-aplicativă, venind în contact nemijlocit cu obiectele de muzeu și împărtășindu-se din experiența specialiștilor din domeniu, trezindu-le pasiunea pentru cunoașterea, cercetarea, protejarea, restaurarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural, interesul privind aprecierea, valorizarea, recunoașterea sa ca o moștenire etnoculturală importantă a umanității”, a transmis dr. Dorel Marc.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram