Dezbatere pe tema economiei circulare, la Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației

Foto studenti dezbatereAula Magna a Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației va găzdui marți, 29 octombrie, începând cu ora 10.00, prima întâlnire a grupului de lucru constituit la nivel regional pentru implementarea proiectului COLOR CIRCLE – COnnecting and empowering LOcal authorities with Research capacities to unlock the full potential of CIRCuLar Economy (Conectarea și înzestrarea administrației locale cu capacități de cercetare pentru a valorifica întregul potențial al economiei circulare), finanțat prin Programul Interreg Europe, în care Universitatea noastră este partener.

Potrivit organizatorilor, întâlnirea reprezintă  și o oportunitate de a contribui, alături de membrii grupului de lucru „Mediu, eficiență energetică, resurse de energie regenerabile, schimbări climatice”,  constituit ca grup tematic pentru elaborarea Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru (PDR Centru) pentru perioada 2021-2027, la conturarea nevoilor şi a tipurilor de intervenții care necesită finanțare în perioada 2021-2027 din fondurile alocate obiectivului 2 al Politicii de Coeziune: O Europă mai Verde.

foto„Începând cu ora 10.00, vor avea loc discuții interactive privind iniţiative şi proiecte existente care contribuie la facilitarea tranziției către economia circulară, va fi prezentat proiectul COLOR CIRCLE şi activităţile sale.  În a doua parte a evenimentului, începând cu ora 12.00, vor fi  prezentate direcțiile de finanțare pentru perioada 2021-2027 pentru domeniile: mediu, schimbări climatice, eficiență energetică, surse regenerabile de energie”, a precizat șef lucr. dr. ing. Mihaela Bucur, responsabil proiect din partea UMFST Târgu Mureș.

Pe parcursul întâlnirii, cei interesați vor avea posibilitatea să participe la  atelierele de lucru pentru identificarea nevoilor, măsurilor şi ideilor de proiecte care se vor regăsi în Planul de Dezvoltare al Regiunii Centru şi pe baza cărora ADR Centru  va face propuneri pentru alocarea de fonduri în perioada 2021-2027 Regiunii Centru.

PDR Centru este principalul document de planificare şi programare realizat la nivel regional şi aprobat de către factorii de decizie din Regiunea Centru şi care stabileşte direcţiile strategice, priorităţile de dezvoltare precum şi mecanismele de finanțare pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare asumate.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram