VIDEO: Early admission la UMF Tîrgu Mureș – al treilea an de funcționare a unui sistem de admitere pentru studenții internaționali, unic la nivel național

Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) din Tîrgu Mureș anunță candidații străini că a fost publicat calendarul de desfășurare a admiterii, sesiunea martie-aprilie 2018, la programele de studiu în limba engleză de la Medicină şi Medicină Dentară. UMF Tîrgu Mureș pune la dispoziția candidaților străini două sesiuni de admitere: „early admission”, în luna aprilie 2018, și „regular admission”, în luna septembrie 2018.

Prin intermediul procedurii „early admission”, candidații care doresc să devină studenți ai Universității noastre își vor completa online, în perioada 1-31 martie, aplicațiile de concurs, care vor fi evaluate de către o comisie formată din cadre didactice ale Unierisității. Interviul este programat online, prin Skype, în perioada 16-24 aprilie, rezultatele urmând a fi comunicate în data de 4 mai. Solicitanții vor trebui să achite, în data de 21 mai, o taxă de rezervare a locului, iar în 31 iulie să depună dosarul cu documentele necesare emiterii scrisorii de acceptare. Aceste documente vor fi prezentate în original până în data de 15 octombrie. „Early admission” oferă avantajul asigurării unui loc cu câteva luni mai devreme decât majoritatea solicitanţilor, dar el este condiționat de obținerea unor rezultate foarte bune la examenul de bacalureat sau echivalentul acestuia, în țara de origine.

„Principalul avantaj al acestui sistem este acela că prin acest tip de admitere Universitatea recrutează candidații care într-adevăr doresc să studieze la UMF Tîrgu Mureș, și nu pe cei care au fost anterior refuzați la alte universități, fapt care crește calitatea celor admiși”, a declarat prof. dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMF Tîrgu Mureș.

Procedura de „early admission” este unică la nivel național și extrem de utilizată de universitățile mari din străinătate. Ea este parte a platformei e-UMF dezvoltată sub conceptul Smart University, oferind posibilitatea candidaţilor străini de a se înscrie online pentru admitere în luna martie şi de a susține examenul în luna aprilie.

Numărul studenților internaționali crește impresionant de la un an la altul, iar acest lucru se datorează în primul rând feedback-ului pozitiv al absolvenților UMF, astfel încât candidații care aleg să studieze la UMF Tîrgu Mureș vin din toate colțurile lumii: Germania, Italia, Ungaria, Austria, Suedia, Finlanda, Norvegia, SUA, Israel, India, America de Sud, precum și din țări de pe continentul african.

Informații suplimentare se găsesc pe site-ul dedicat pentru Early Admission: LINK. De asemenea, alte detalii pot fi obținute la numărul de telefon: 0265-215.551 interior 173 sau la adresa de e-mail: grosan.dan@umftgm.ro. Persoană de contact: Dan Groșan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

VIDEO: Early admission la UMF Tîrgu Mureș – al treilea an de funcționare a unui sistem de admitere pentru studenții internaționali, unic la nivel național

The University of Medicine and Pharmacy (UMF) of Tîrgu Mureş informs international candidates that the March-April 2018 admission schedule to the English study programs in Medicine and Dentistry has been published.

The University organizes two admission sessions for international candidates: “early admission” in April 2018, and “regular admission” in September 2018.

The “early admission” session allows candidates wishing to become students of our University to complete their online application form from March 1-31. Applications will be assessed by a board of teaching staff of the University. The online interviews via Skype are scheduled April 16-24, and the results will be published on May 4th 2018. Successful applicants will have to make a down payment before May 21st, and will file the documents with the necessary letter of acceptance prior to July 31st. These original documents will be submitted until October 15th. The “early admission” session offers the advantage of securing a place a few months earlier than for most applicants, but it is conditioned by obtaining very good results at the baccalaureate examination or its equivalent in the country of origin.

“The main advantage of this system is that by this type of admission the University recruits candidates who strongly want to study at UMF Tîrgu Mureş, and not those who were previously rejected by other universities. This increases the quality of successful applicants, states Professor Leonard Azamfirei, the rector of UMF Tîrgu Mureş.

The “early admission” procedure is nationally unique and highly used by large foreign universities. It is part of the e-UMF platform developed within the Smart University concept, offering the opportunity for foreign candidates to enroll online for admission in March and to take the examination in April.

The number of international students increases impressively every year which is mainly due to the positive feedback of UMF graduates, as such, candidates who choose to study at UMF Tîrgu Mureş come from all over the world: Germany, Italy, Hungary, Austria, Sweden, Finland, Norway, the USA, Israel, India, South America, as well as African countries.

For further information, visit the early admission website: LINK. Additional details can be obtained over phone: +40265215.551 (extension 173) or e-mail: grosan.dan@umftgm.ro. Contact person: Dan Groşan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram