Zilele UMFST – 6 decembrie 2022

👉 Seria de evenimente dedicate Zilelor UMFST debutează marți, 6 decembrie, cu workshop-ul științific „Accesul Vascular pentru Dializă, Managementul Peri-Operator” desfășurat în Sala de conferințe a Centrului Avansat de Cercetări Medicale și Farmaceutice (str. Gh. Marinescu, nr. 38), cu începere de la ora 9:00. Tematica workshop-ului vizează mapping-ul venos pre-operator, efectuare fistulă arterio-venoasă pentru dializă, managementul complicațiilor fistulelor arterio-venoase, evaluarea ecografică a fistulei arterio-venoase pre-inițiere dializă.

👉 Facultatea de Medicină Dentară organizează, în perioada 6 – 10 decembrie, intervalul orar 10:00 – 19:00, Expoziția Vita stuDentis, expoziția care nu vorbește despre dinți, ci îi prezintă ca vedete într-o colecție de pictură, grafică, sculptură, fotografie. Studenții facultății își vor expune lucrările „dentartistice” în cadrul Centrului Integrat de Medicină Dentară (CIMD), etaj 1. Lucrările se votează în perioada 6 – 9 decembrie, iar festivitatea de premiere va avea loc în Aula Centrului Integrat de Medicină Dentară în data de 10 decembrie, ora 14:00.

👉 Facultatea de Medicină organizează în Aula Facultății de Farmacie (str. Gh. Marinescu, nr. 38),  ora 11:00, workshop-ul „Ecografia în învățământul medical – o nouă paradigmă” – curs (Bogdan Nicolescu, chair Medist România) și sesiune hands-on (Alina Murariu – expert in aplicații ultrasonografice) adresat studenților/rezidenților, precum și cadrelor didactice interesate în dobândirea abilităților de mânuire a ecografelor portabile Vscan air destinate screening-ului ecografic la patul pacientului. Explorarea ultrasonografică cu instrumente inovative, practice și simplu de folosit, reprezintă viitorul în diagnostic pentru fiecare medic. Prin acest workshop se creează oportunitatea de implementare a metodelor de învățare modernă ultrasonografică la stagiile clinice/lucrări practice pentru studenții din anii clinici ai Facultății de Medicină Generală.

👉 Aula Facultății de Economie și Drept (str. Livezeni, nr. 69) va găzdui, începând cu ora 12:00, workshopul științific „Destinații turistice: de la marketing la branding” dedicat cadrelor didactice, studenților de la specializarea ECTS și masteranzilor de la AACTS.  Evenimentul științific și practic, organizat de Departamentul ED1 – Științe Economice și Departamentul de Cercetări Economice, abordează o tematică extinsă privind: • importanța marketingului destinațiilor turistice; • principalele aspecte ale domeniului: ce înseamnă destinația, de când există această abordare în cadrul marketingului, cine sunt prestatorii și care este produsul, cum se comunică o destinație, care sunt tipurile de destinații și cum se măsoară acestea; • sesiune de Q & A.

👉 Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației organizează începând cu ora 16:00, sala A309 (str. N. Iorga, nr .1) workshop-ul științific „Metode moderne de analiză și evaluare a calității”.  Evenimentul dedicat studenților își propune să contribuie la formarea unei gândiri profesional-manageriale asupra modului de abordare a tehnicilor specifice sistemelor de management al calităţii, prin discutarea celor mai noi aspecte definitorii ale analizei și evaluării calității. În cadrul manifestării vor fi prezentate cele mai noi tehnici şi instrumentele folosite în colectarea informaţiilor referitoare la analiza calităţii, prezentarea metodelor folosite în evaluarea calităţii, urmărirea nivelului calităţii cu ajutorul instrumentelor economice formulate în costurile calităţii.

👉Economia sănătății – oportunități și provocări actuale”, eveniment online, programat pentru ora 16:00, este organizat în cadrul proiectului POCU/918/4/8/149892 „Program postuniversitar de formare în economia sănătății [HEALTHESIS]” implementat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș și cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca. Proiectul are ca scop dezvoltarea în premieră în România a unui program postuniversitar în domeniul economiei sănătății pentru a răspunde necesităților de formare a specialiștilor și decidenților din domeniul sănătății și va duce la îmbunătățirea competențelor în utilizarea unor tehnici moderne de management, evaluare economică și statistică aplicată în domeniul sănătății.

👉 Evenimentul „Sul tradurre poesia/Challenges in poetry translation” este organizat pe tiparul unui atelier de traducere, în cadrul căruia invitata Monica Guerra (Italia), poetă și traducătoare din limba engleză în italiană, și invers, le prezintă studenților filologi – studii de licență și masterat, aspecte privind posibile controverse care apar odată cu traducerea de poezie. Studenții participanți vor fi invitați să traducă poezie și să dezbată pe marginea variantelor traductive alese. Evenimentul online se va desfășura între orele 16:00-18:00.

👉 Impactul crizei energetice din Europa reprezintă tema principală de dezbatere în cadrul workshopului „Despre impactul crizei energetice. Măsuri și strategii”. Evenimentul, organizat în sistem hibrid, va avea loc în Aula Facultății de Economie și Drept (str. Livezeni, nr. 69) cu începere de la ora 16:00 în prezența invitaților dr. ing. Damian Claudiu – Director Distribuție Energie Electrică România, Sucursala Mureş, ing. Ștefănescu Dănuț – Directorul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului Mureș, context în care vor fi dezbătute implicațiile economice, sociale și juridice ale intervenției pe termen scurt și ale propunerilor de reformă pe termen mediu în acest domeniu.

👉 Organizația studențească ESTIEM LG Târgu-Mureș organizează în sala A204 (str. N. Iorga, nr. 1), ora 18:00, un eveniment destinat Alumni, eveniment retrospectiv de evoluție a Grupului Local, ocazie cu care va avea loc și lansarea numărului 11 al revistei „Vocea ESTIEM”.

👉 Prorectoratul Cercetare științifică și inovare organizează cu începere de la ora 18:00, evenimentul online „How to prepare and publish “Q1” rated scientific papers” având drept scop explicitarea demersului de pregătire și publicare a lucrărilor științifice cotate Q1. 

Evenimentele care vor încheia cea de-a doua zi a Zilelor UMFST se înscriu în seria manifestărilor sociale și artistice.

👉 Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației organizează în Sala A208 (str. N. Iorga, nr .1) „Board Game Night” prilej de socializare și interacțiune informală între cadrele didactice și studenții facultății.

👉 Concertul anual de colinde al studenților va avea loc la Palatul Culturii din Târgu Mureș cu începere de la ora 19:00. Eveniment de tradiție, concertul este organizat de Liga Studenților din Târgu Mureș și dedicat, în prag de sărbători, membrilor comunității academice a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, cadre didactice și studenți.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram