Zilele UMFST, 7 decembrie

Ziua de marți, 7 decembrie 2021, continuă seria evenimentelor comunității academice, organizate cu ocazia Zilelor UMFST.

Workshop-ul științific „Școala din spital – șansa la educație a pacientului-elev”, s-a desfășurat cu începere de la ora 9:00. Organizat la inițiativa Disciplinei de Etică și Științe Socio – Umane, din cadrul Facultății de Medicină, workshop-ul s-a adresat prin conținutul său, cadrelor medicale ce vin în contact direct cu pacientul-elev, având la baza comunicării și relaționării lor, strategiile didactice aferente, pornind de la ideea lui A. Ley că „pedagogia și medicina se luminează reciproc”.

Continuând o tradiție, actuala viziune privind conceptul de școală din spital, ce se dorește a fi implementat în viitor, are ca logistică, pregătirea cadrelor didactice special pentru acest segment medico- educațional, dând dreptul pacientului-elev la sănătate și educație.

Având la bază cartea „Noi structuri în pedagogia medicală” (2020), autor Conf. univ. dr. Maria Dorina Pașca, workshop-ul a surprins prin noua abordare elementul de interdisciplinaritate, facând astfel din intervenția medico-pedaogică, o șansă la reușita activității procesului instructiv-educativ, în condiții speciale.

Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației, prin Departamentul de Inginerie Industrială și Management, a găzduit prezentarea publică de lucrări de arhitectură realizate de studenții secției de Arhitectură, anul I, sub coordonarea dr. arh. Mara Popescu , dr. ing. Bogdan Bucur.

Pe parcursul zilei, în cadrul facultății s-au desfășurat o serie de workshopuri științifice pe diverse teme: „Certificarea produselor și sistemelor – accesul liber la o piață globalizată”, ”Efectele pandemiei asupra psihicului și comportamentului uman”, „Dezvoltarea specializării de Arhitectură în cadrul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș – provocări și perspective” și „O nouă perspectivă a învățământului mureșean în mediul preuniversitar și cel universitar”, cel din urmă, în parteneriat cu ISJ Mureș. Webinarul științific, „Sesiunea alocată proiectului DIAS: Diagnostic Anti-Tampering Systems” a încheiat seria manifestărilor.

Departamentul Societatea Antreprenorială Studențească (SAS) a organizat cea de-a V-a ediție a Innovation Day, dedicată inovării și transformării digitale în UMFST. Webinarul a debutat la ora 11:00 și s-a bucurat de prezența unor invitați speciali: din partea Microsoft România: Marilena Ionașcu – Director Educație, Octav Colgiu – Responsabil parteneriat cu UMFST, iar din partea Fundației EOS: Gabriela Ford – director si coordonator Certiport România.

Digital Competence Center din cadrul SAS a prezentat noile dezvoltări de soluții pentru optimizarea proceselor: platforma pentru managementul documentelor în procesul de acreditare instituțională, exemple de automatizare și comunicare intra-instituțională, modele de materiale digitale pentru e-learning.

Au fost abordate teme aferente celor trei arii de dezvoltare: implementarea în procesul educațional a tehnologiilor disponibile în UMFST, digitalizarea proceselor administrative conform conceptului Labor 4.0, exploatarea soluțiilor digitale pentru cercetare, dezvoltare și managementul de proiect.

Din partea Universității au participat: Prorector, Conf. dr. Daniela Ștefănescu, Prorector, Prof. dr. Călin Enăchescu, Decan FED, Conf. dr. Daniel Ștefan, Prof. dr. Nicolae Neagu, Coordonator Centru de Pregătire Psihopedagogică Medico-Farmaceutică,  Conf. dr. Mihaela Kardoș – Director Departament ED1, Nicoleta Suciu, Director Departament Proiecte Europene și Cercetare, Vasile Daniel Ștefan, responsabil Relația cu piața muncii.

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul  UMFST G.E. Palade din Târgu Mureș a organizat în data de 7 decembrie 2021, cu începere de la ora 11:00, un eveniment în parteneriat cu Asociația OvidiuRo. Webinarul științific intitulat “Cărțile vorbesc despre încrederea în sine”, a fost dedicat studenților de la programul de licență Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar. În cadrul webinarului, 57 de studenți au beneficiat de abordarea paradigmatică inovatoare în realizarea educației timpurii, prin intermediul lecturii ca bază a dezvoltării  bio-psiho-sociale a copilului.

În contextul evenimentelor dedicate Zilelor UMFST a debutat și Sesiunea științifică a cadrelor didactice, cu secțiunea on-site COVID 19: CAZ DUPĂ CAZ, moderată de Prof. dr. Anca Meda Georgescu, Prof. dr. Rodica Bălașa, Prof. dr. Oana Mărginean și Conf. dr. Bianca Grigorescu.

Cea de-a doua parte a Conferinței Internaționale PAH AND CTEPH IN 2021. A GLIMPSE INTO THE FUTURE. PART I, PAH DAY, dedicată patologiei cardio-pulmonare – hipertensiunea arterială pulmonară și hipertensiunea pulmonară cronică tromboembolică,  a completat seria evenimentelor zilei.

Înscrisă în tradiția Zilelor Universității, lecția memorială pentru profesor doctor George Simu a fost susținută de Prof. dr. Adrian Bot, cu tema „Towards curative interventions through immune engineering”. Personalitatea invitatului se bucură de o recunoaștere internațională în domeniul cercetării în biotehnologie. Medic român, cu o experiență în domeniul cercetării medicale de peste 25 de ani, concentrată pe descoperirea și dezvoltarea imunoterapiilor, dr. Adrian Bot a revoluționat domeniul oncologic, prin dezvoltarea de produse celulare modificate genetic pentru indicații oncologice. Evenimentul a fost transmis live.

Facultatea de Economie și Drept a organizat marți, 7 decembrie, o serie de manifestări științifice dedicate studenților și membrilor comunității academice. Webinarul științific „Energia curată în context european și național” s-a derulat în cadrul Departamentului Drept și Administrație Publică, cu începere de la ora 17:00, sub coordonarea Prof. dr. Lucreția Dogaru și Lector dr. Andrea Kajcsa. Participarea în cadrul acestui webinar a specialiștilor în domeniu, a contribuit la cunoaşterea şi înţelegerea semnificaţiei şi importanţei pe care energia curată o reprezintă în actualul context al schimbărilor climatice.

Workshop-ul ”Modele de reușită pentru studenții economiști”, coordonat de Conf. dr. Mihaela Kardoș, Director Departament ED1, s-a adresat în special studenților din anul I, fiind un atelier de lucru în care aceștia au avut ocazia să interacționeze cu studenți din anii superiori, absolvenți și angajatori, să fie inspirați de reușitele acestora pentru a-și continua studiile, având și sprijinul tutorilor și al cadrelor didactice. Activitatea face parte din Proiectul EVRICA – EDUCAȚIA pentru VALORI și REUȘITĂ prin INDRUMAREA CARIEREI și ABILITĂȚILOR, implementat în cadrul Facultății de Economie și Drept. Workshop-ul științific „Drumul de la student la specialist în Drept și administrație publică”, sub coordonarea Prof. dr. Georgescu Maria, Lector dr. Boantă Adrian, Lector dr. Andrea Kajcsa s-a înscris în tematica aceluiași proiect implementat.

Workshop-ul „Valorificarea rezultatelor cercetării – protejarea și partajarea proprietății intelectuale” , sub coordonarea prorectoratului științific, a încheiat seria manifestărilor științifice desfășurate pe parcursul zilei.

Cea de-a doua zi a Zilelor UMFST s-a încheiat în spiritul sărbătorilor de iarnă, în acorduri de colinde. Studenții Universității au oferit comunității academice un moment artistic de suflet. Manifestarea cultural-artistică s-a desfășurat la Palatul Culturii din Târgu Mureș.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram