Zilele UMFST – 9,10 decembrie

Manifestările dedicate Zilelor UMFST au continuat în zilele de joi și vineri, în spiritul evenimentului anual de tradiție.

Joi, 9 decembrie, au avut loc cursurile celei de a doua zi a Conferinței Comitetului Est-European de Anestezie – CEEA.

Sesiunea științifică a cadrelor didactice s-a desfășurat pe întreg parcursul zilei pe Platforma Microsoft Teams, ocazie cu care au fost susținute sesiunile de medicină, științe și tehnologie, științe sociale, chirurgie, drept și administrație publică.

Workshop-ul științific online „Cannabis – from receptors to ethical problems” de la ora 10:00, se înscrie în tabloul evenimentelor zilei, sub coordonarea șef lucr. dr. Erika Bán și prof. dr. Attila Brassai din cadrul Disciplinei de Farmacologie, Facultatea de Farmacie.

Conferința națională cu participare internațională Cardionet 2021, a deschis lucrările primei zilei, cu tema „Cardiologia modernă în managementul pacientului cardiovascular”. Evenimentul programat a se desfășura în sistem hibrid, a început la ora 10:00 și va include, pe parcursul celor două zile, o serie de prezentări din domeniul cardiologiei.

Workshopul „Infiltraţiile articulare în prevenirea modificărilor artrozice” a avut loc la ora 12:00, cu prezentări de materiale video și aplicații practice dedicate instruirii și pregătirii studenților, sub coordonarea prof. dr. Tiberiu Bățagă, Disciplina Ortopedie-Traumatologie. 

 În seria evenimentelor ce au marcat într-o formă aparte Zilele Universității, se înscrie lansarea studiului culturii instituționale în UMFST G.E. PALADE din Târgu Mureș. Amfiteatrul Facultății de Farmacie a găzduit lansarea cărții „Elemente de cultură organizațională – Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ,,George Emil Palade” din Târgu Mureș”, avându-i ca autori pe prof. dr. Liviu Marian și prof. dr. Rozalia Gabor.

„Prezenta lucrare inițiată și patronată de Rectorul universității, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, din dorința de a radiografia principalele caracteristici ale culturii organizaționale a instituției, nu este concepută și redactată ca o lucrare științifică. Ea reprezintă o analiză managerială a unui sistem/fenomen intern complex al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ,,George Emil Palade” din Târgu Mureș, rezultată din fuziunea principalelor instituții universitare din arealul mureșan. Scopul declarat al demersului considerăm că a fost îndeplinit: de a pune la dispoziția cadrelor decizionale din instituție și nu numai, un tablou cât mai complet, reprezentativ managerial, a principalilor factori de cultură organizațională.”, au transmis autorii lucrării.
Cartea este disponibilă la Librăria Universității: https://librarie.umfst.ro/cultura-organizationala

Workshop-ul studențesc „Comunicare profesională în limba engleză” a oferit studenților Facultății de Inginerie, în special celor din anul I, oportunitatea de dezvoltare a aptitudinilor de comunicare în limbaj de specialitate. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”.

În rândul manifestărilor desfășurate la nivelul Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației s-au înscris și workshop-urile științifice „Simularea automatizării producției cu visual components – Industrie 4.0”, „Noi abordări în modelarea și controlul sistemelor dinamice ”, organizate în cadrul Departamentului de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației precum și „Mentenanță și proiectare 2D”, cel din urmă, în parteneriat cu Compartimentul Relații cu Piața Muncii – Company Hour, susținut de compania Christof Industries.

Muzeul Universității „George Emil Palade” a găzduit vernisajul expoziției temporare organizată în colaborare cu Biblioteca Universității. Expoziția a fost deschisă publicului larg până vineri, ora 16.00.

Vernisajul expoziției temporare a fost rezultatul unui efort colectiv care a implicat deopotrivă cadre didactice ale Facultății de Științe și Litere „Petru Maior”, bibliotecari, dar și studenți ai specializărilor Istorie și Istorie și Turism Cultural, reflectând dorința tuturor de a valorifica patrimoniul cultural deosebit și prea puțin cunoscut al Universității noastre, aducând mai aproape de comunitatea academică, și nu numai, o parte din bogatul fond de carte veche deținut. Expoziția a propus tuturor celor interesați o călătorie de la manuscris la textul digital, prin intermediul volumelor care se regăsesc în Biblioteca Universității: texte manuscris și editate, unele dintre ele inedite, fiind pentru prima dată expuse publicului.

Ceremonia de acordare a titlului Doctor Honoris Causa și Gala UMFST au completat seria de evenimente cu tradiție, de o însemnătate deosebită.

Decernarea titlului Doctor Honoris Causa profesorului univ. dr. hab. științe medicale Emil Ceban, Rector USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a avut loc în Amfiteatrul Facultății de Farmacie, de la ora 16:00. Contribuția științifică, didactică și profesională a distinsului profesor doctor Emil Ceban a determinat Senatul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” să acorde cea mai înaltă distincție onorifică a comunității academice UMFST, în semn de recunoaștere a meritelor de excepție, personalității marcante recunoscută la nivel național și internațional în domeniul urologiei și chirurgiei nefrologice.

Gala UMFST, celebrată anual în cadrul Zilelor Universității, a marcat încheierea unui an calendaristic definit de realizări susținute printr-un efort profesional remarcabil la nivel instituțional.

Desfășurat în prezența membrilor comunității academice și a invitaților de onoare, evenimentul a debutat cu discursul anual al Rectorului, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, urmat de premierea excelenței academice, înmânarea diplomelor de onoare pentru contribuțiile aduse învățământului universitar și cercetării științifice pe parcursul întregii cariere și înmânarea diplomelor de apreciere pentru rezultatele deosebite obținute la Examenul de Rezidențiat, sesiunea noiembrie 2021.
Ziua de vineri a debutat cu cea de-a treia zi a lucrărilor Conferinței Comitetului Est-European de Anestezie – CEEA.

Sesiunea științifică a cadrelor didactice a continuat și astăzi cu prezentări pe sesiunile medicină, cercetare fundamentală, medicină dentară – stomatologie și științe umaniste. Cea de-a 4-a ediție a Conferinței științifice cu participare internațională ”New trends in humanities” cu tema „Cultural paradigms in the 21st Century” a fost organizată de Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”, Departamentul SL1, fiind un eveniment științific adresat cercetătorilor din domeniul științelor umaniste din zona academică națională (în special, UMFST G.E.Palade) și din străinătate.

Conferința națională cu participare internațională Cardionet 2021 a continuat în cea de-a doua zi, tema abordată în partea a 2-a fiind „ Riscul cardiovascular în epoca COVID”.

Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” și Școala Doctorală de Litere, Științe Umaniste și Aplicate au organizat Conferința națională „Moștenirea lui Petru Maior. Abordări ale modernității în Europa Centrală și de Est”.  Evenimentul, prilejuit de împlinirea a 200 de ani de la moartea iluministului ardelean, patron spiritual al Facultății de Științe și Litere din cadrul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș, și-a propus un dialog interdisciplinar al reprezentanților celor trei domenii în jurul cărora este circumscrisă opera maioreană: istoria, filologia și teologia. La evenimentul online au participat specialiști din diferite centre universitare și de cercetare din țară: Alba Iulia, Arad, Blaj, Cluj-Napoca, Galați, Sibiu și Târgu Mureș.

În cadrul Facultății de Medicină Dentară a avut loc workshop-ul ”Noi tendinţe în igiena dentară şi rolul acesteia în tratamentul afecţiunilor dentare”, susținut de şef lucrări dr. Molnar-Varlam Cristina, cadru didactic al facultății şi Sonea Cristian, reprezentant medical Philips România.

Facultatea de Farmacie a găzduit astăzi, 10 decembrie, ora 13,00, programul artistic dublu aniversar susținut de elevii Liceului Vocațional de Artă din Târgu Mureș, marcând Zilele UMFST și 120 de ani de activitate neîntreruptă în slujba sănătății a companiei farmaceutice Gedeon-Richter.

Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației, prin Departamentul de Informatică Medicală, a organizat workshop-ul științific „Adnotarea automată a documentelor text folosind modele DL”. Din programul evenimentelor facultății a făcut parte și workshop-ul științific INOV8ING Mures Camp 2021, susținut de Departamentul de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației alături de Departamentul de Inginerie Mecanică și Management.

Lecția memorială Miskolczy Dezső s-a bucurat de prezența profesorului dr. Bereczki Dániel, șeful Departamentului de Neurologie din cadrul Universității Semmelweis din Budapesta, care a susținut prezentarea cu tema „Cerebrovascular diseases: animal experiments and clinical studies”. Evenimentul a fost organizat de prof. dr. Szilágyi Tibor.

Junior Researcher Academy în colaborare cu Activize Health au organizat cea de-a doua ediție a Hackathon-ului multidisciplinar „Innovation at the crossroads of health, science and technology” – o competiție pe echipe dedicată studenților și masteranzilor creativi, care doresc să dezvolte și să construiască proiecte inovatoare în domeniu sănătății. Competiția online se va încheia sâmbătă, 11 decembrie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram