”New Trends in Humanities” – 4th edition

În ciuda pandemicului neprietenos, care, val după val, la infinit, multiplicat, necontrolat, ne vizitează și ne tulbură bunul mers al lucrurilor și lucrării, ignorând umanitatea pe care agresiv o încearcă probându-i rezistența trupească și sufletească, Spiritul uman nu se dezminte: este imbatabil, mereu învinge, stare de fapt demonstrată și în această săptămână dedicată „Zilelor UMFST G.E. Palade”. În seria de evenimente prilejuite de tradiționala aniversare, s-a numărat și Conferința științifică ”New Trends in Humanities” – 4th edition, cu tema: ”Cultural Paradigms in the 21st century”, eveniment care, sub evantaiul preocupărilor și al proiectelor de cercetare, a reunit cadre didactice și cercetători din domeniul științelor umaniste (filologie, istorie, filosofie, științe ale comunicării) din centrele universitare și instituții de cultură din țară (UMFST, ULBS, UBB), eveniment organizat de către Departamentul de Științe și Litere 1 (SL1), Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”.

Ce poate fi mai minunat decât un astfel de moment care arhivează destine, optimism, împărtășește experiențe de viață, trăiri, un imaginar fractal care ne antrenează mintea, gândurile și gândirea, curiozitățile!

În deschiderea lucrărilor conferinței, a luat cuvântul domnul decan, prof.univ.dr. Giordano Altarozzi, în a cărui prelegere a pledat pentru schimbarea de paradigmă a acestui secol XXI, timp al experiențelor vitale, care se constituie din experiența posibilităților şi a pericolelor vieţii, a spaţiului şi a timpului, a sinelui şi a celuilalt, care cuprind omenirea angrenată în acest proces de disoluție (progres în discontinuitate simțit ca o ruptură) şi reînnoire perpetuă (progres în continuitate), care solicită o luptă acerbă a contradicțiilor, inovațiilor, fragmentărilor şi a unității lumii captate în centrifuga schimbărilor.

A fi actual înseamnă a te ancora la realitatea unui AZI ETERN! În orice domeniu, prin urmare şi în științele umaniste, valorile sunt etalate în baza altor valori, anterior recunoscute. O categorie nu o exclude pe cealaltă care este de referinţă, ci doar o poate eclipsa, un timp – adevăr confirmat prin lucrările prezentate, înscrise în tematica evenimentului: ”Cultural Paradigms in the 21st century”, organizat pe cinci secțiuni:

Romanian Literature, History and Civilization – The 1st Pannel

Communication in the 21st century – The 2nd Pannel

Language and Discourse Analysis (I)- The 3rd Pannel

Language and Discourse Analysis (II) – The 4th Pannel

English for Specific Purposes – The 5th Pannel

În prelegerea de închidere a lucrărilor conferinței, doamna lector univ.dr. Cristina Nicolae (SL1), printr-un expozeu relevant, a evidențiat rolul științelor umaniste în societatea secolului XXI. Au fost, de asemenea, apreciate atât opțiunile participanților pentru subiectele propuse, pasiunea, profesionalismul, cât și centrarea exegezelor pe paradigme culturale ale prezentului, fără însă a le pierde din vedere pe cele ale trecutului, analizându-se nu doar pe orizontala spațială și temporală, ci și pe verticala încărcăturii simbolice, a adâncimii de sens, fragmente care, prin aglutinare, pot fi privite ca un parcurs identitar ce-și propune ambițioase repere și care oferă, iată, continuitatea călătoriei UMFST prin/ cu ”New Trends in Humanities”, începută în urmă cu 4 ani.

În numele organizatorilor, transmitem mulțumiri și felicitări participanților la cea de a 4-a ediţie a evenimentului științific ”New Trends in Humanities”! SĂRBĂTORI BINECUVÂNTATE!

Coordonator eveniment, Conf. univ. dr. Luminița Chiorean

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram