Conferința științifică cu participare internaţională „New Trends in Humanities”, ediția a V-a

În seria de evenimente prilejuite de săptămâna dedicată Zilelor Universității, în cadrul Sesiunii științifice  a cadrelor didactice din UMFST, în data de 9 decembrie 2022, s-a desfășurat Conferința științifică cu participare internaţională „New Trends in Humanities”- 5th edition, având ca temă Humanities Paratopic Spaces of Discursive Identities”, eveniment organizat de către Departamentul de Științe și Litere 1, Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”, la care au participat cadre didactice din mediul academic și cercetători din domeniul vast al științelor umaniste (critică literară, antropologie, lingvistică, traductologie, analiza discursului, hermeneutica textului, tipuri de discurs, didactica limbajelor specializate, istorie, științe ale educației, sociologie, științe ale comunicării).

Selectând drept reper teza lui Jorge Luis Borges despre carte, și anume: „Dacă spațiul este infinit, ne aflăm în oricare punct al spațiului. Dacă timpul este infinit, ne aflăm în oricare punct al timpului.”, în chipul cel mai firesc ancorăm în timp, la (pe)trecerea veacurilor, în ambiguitățile culturale ale secolului XXI, prin plăcerea de a cerceta, travaliu confirmat de participanți printr-un excurs critic, în care Cuvântul, Libertatea și Spiritul formează o trinitate de nedespărțit, demonstrându-se că, subtil, cultura ne influențează mersul, rostul și rostuirea, așezarea în lume. De aici, instaurarea unei grile individuale înscrisă în paradigmele culturale ale secolului XXI, în care autorii lucrărilor prezentate pe secțiuni au evidențiat paradoxala manifestare a individualității aflată în proximitatea asemănării cu Celălalt, similitudine măgulitoare odată ce ți se recunoaște prezența, posibil chiar (și) valoarea.

În deschiderea lucrărilor conferinței, a luat cuvântul dl. prof. univ. dr. Giordano Altarozzi, decan al Facultății de Științe și Litere „Petru Maior”. Traversând un timp contrastiv al epocii moderne timpurii (Bătălia de la Lepanto și confruntarea dintre Europa și Islam în frescele secolului al XVI-lea. Memorie istorică și discurs oficial), timp încărcat de conflicte, contradicții, timp al fragmentării și, totodată, al unității lumii captate în centrifuga schimbărilor, istoricul, cu acribie, explorează existența umană ieșind triumfătoare din capcana devenită lume.

În aceeași linie, în intervențiile lor, coordonatorii evenimentului au pledat pentru așezarea în Cultură, unde aflăm spațiul diferențelor noastre ori asemănări cu natura Celuilalt, astfel prinzând contur alteritatea: efect al unui joc secund, coduri (inter)culturale, semne și semnificaţii așteptându-și interpretarea: rostul și rostuirea în lume, în călătoria atât dincolo de timpul căruia îi aparținem, cât și în viitorul care nu ni se refuză, călătorie al cărei mesaj conține imaginea și modelul unei epoci, de fiecare dată o epocă ambiguă în care nu te confrunți cu adevărul absolut, ci cu o puzderie de adevăruri relative, firește contradictorii. Ceea ce contează va fi judecata asupra lumii, așezarea ta în lume, în cercul reflecțiilor chiar subiective, dar inedite ca mentalitate ce oferă exemple, modele, pilde, învățături, pledând pentru semnificaţia plenară a Culturii ca mântuire a omenirii, mesaj transmis și prin lucrările prezentate, pe cele cinci secțiuni, un modest aport la cultura secolului XXI prin medierea cercetării întreprinse în Științele umaniste!

La final, au fost apreciate atât opțiunile participanților pentru subiectele propuse, pasiunea, profesionalismul, cât și centrarea exegezelor pe paratopii discursive, al căror mesaj de referință s-a axat pe un parcurs identitar ce-și propune ambițioase repere, mesaj optimist al continuității seriei de conferințe organizate în contextul Zilelor UMFST G.E Palade, odată ce, prin cultură, ne salvăm identitatea. De aici, pledoaria noastră pentru tema paratopiilor –  identitare, spațiale, temporale, lingvistice, având ca sursă „mătasea babilonului”. Asemenea lumii, existența este ambiguă. „Viitorul nu se termină niciodată. Ne aflăm într-un timp care n-are nici început, nici sfârșit, într-un spațiu care nu cunoaște frontiere, în mijlocul Europei pentru care viitorul nu se termină niciodată.” (Milan Kundera)

În numele organizatorilor, transmitem mulțumiri și felicitări participanților la cea de a 5-a ediţie a evenimentului științific ”New Trends in Humanities”! SĂRBĂTORI BINECUVÂNTATE!

Coordonatori eveniment: Conf. dr. Luminița CHIOREAN și Lector dr. Cristina NICOLAE

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram