Înscrieri la programul postuniversitar „Noi tehnici de predare și evaluare în disciplinele medico-farmaceutice”, seria a VIII-a

Centrul de Pregătire Psihopedagogică Medico-Farmaceutică (CPPMF) din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș anunță deschiderea sesiunii de înscrieri la programul postuniversitar, de medical teaching academic, „Noi tehnici de predare și evaluare în disciplinele medico-farmaceutice”, seria a VIII-a, care se va desfășura în perioada martie – iunie 2023.

Perioada de înscriere:  13 – 24 martie 2023, la sediul CPPMF, camera 37, parter, clădirea principală a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș, între orele 10:00 -14:00.

Înscrierea la acest program se face pe baza unui dosar personal care se va depune la sediul Centrului de Pregătire Psihopedagogică Medico-Farmaceutică (CPPMF) și care va conține:

Formularul tipizat, cerere de înscriere CPPMF, seria a VIII-a, poate fi descărcat din link:  https://www.umfst.ro/universitate/centrul-de-pregatire-psihopedagogica-medico-farmaceutica/documente-formulare-tipizate.html

 • prezenta cerere de înscriere, completată;
 • original și copie a diplomei de licenţă, obţinută în România;
 • adeverință de student doctorand la UMFST;
 • după caz, atestatul emis de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, de recunoaştere a diplomei de acces, în România, la studii postuniversitare, obţinută în străinătate/scrisoarea de acceptare la studii;
 • original și copie după cartea de identitate;
 • original și copie după certificatul de naștere;
 • original și copie după certificatul de căsătorie (în caz de schimbare a numelui);
 • dovada plății taxei de înscriere (100 RON);
 • dovada plății taxei de școlarizare de 1500 RON pentru persoanele care nu sunt angajați cu contract ai UMFST;
 • declaraţia de consimţământ, privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (completată pe un formular-tip, primit la înscriere);
 • un dosar plic.

Programul vizează dezvoltarea, actualizarea, aprofundarea și perfecţionarea unor competenţe și unități de competență ale cadrelor didactice universitare din instituții de învățământ superior medico-farmaceutic, dar se adresează și altor persoane interesate de ocuparea unor posturi didactice în învățământul superior medico-farmaceutic, în conformitate cu precizările din Standardele specifice ARACIS, Comisia de specialitate Nr. 12, Științe medicale, ediția 2016.

Durata unei serii de formare este de cca. trei luni, structurată în șase module. Numărul maxim de locuri este de 40 de cursanți.

Cursanților care promovează toate cele șase module, li se eliberează un certificat de atestare a competenţelor profesionale, specifice profesiei de cadru didactic universitar din domeniul SĂNĂTATE.

Programul conferă absolvenților programului, 30 de credite ECTS.

Pentru mai multe detalii, consultați: https://www.umfst.ro/universitate/centrul-de-pregatire-psihopedagogica-medico-farmaceutica.html

Contact Centrul de Pregătire Psihopedagogică Medico-Farmaceutică:

Tel: 0265.215.551, int. 157 (secretariat) sau 232 (director).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram